Iné produkty

O Preverení reputácie

Preverenie reputácie poskytuje informácie o dôveryhodnosti všetkých programov a spustených procesov v počítači. Pomáha vám zistiť súbory v počítači, ktoré sú podozrivé alebo zraniteľné, pomocou detekcie hrozieb založenej na reputácii. Aplikácia Norton 360 Online vám umožní spustiť rôzne druhy Preverení reputácie na zistenie podozrivých programov v počítači.

Preverenie reputácie filtruje súbory na základe určitých filtrovacích kritérií a na vyfiltrovaných súboroch vykoná Preverenie so sieťou Insight. Preverenie reputácie filtruje súbory ako súbory reputácie. Filtruje súbory s príponami EXE, SCR, SYS, DLL, DRV, OCX, LOC a MSI a tieto analyzuje.

Keď spustíte Rýchle preverenie reputácie alebo Úplné preverenie reputácie, aplikácia Norton 360 Online zvažuje Skúmané súbory, ktoré sú dostupné v počítači.

Po vyfiltrovaní súborov reputácie vykoná aplikácia Norton 360 Online Preverenie so sieťou Insight. Keď aplikácia Norton 360 Online vykonáva Preverenie so sieťou Insight, vykonáva taktiež Preverenie počítača. Aplikácia Norton 360 Online používa Preverenie počítača na vykonanie zisťovania hrozieb založených na podpisoch. Porovnáva podpisy súborov vyfiltrovaných súborov reputácie s podpismi známych hrozieb, aby odhalila prípadné hrozby vo vašom počítači. Ak sa zistí hrozba zabezpečenia, aplikácia Norton 360 Online automaticky odstráni hrozbu z počítača.

Aplikácia Norton 360 Online používa Preverenie so sieťou Insight na zisťovanie podozrivých alebo zraniteľných súborov v počítači pomocou detekcie hrozieb založenej na reputácii. Preverenie so sieťou Insight používa počítačovú technológiu Cloud, v ktorej vzdialený internetový server spoločnosti Symantec ukladá najnovšie informácie o reputácii. Na serveri Cloud potom vyhľadá informácie o reputácii vyfiltrovaných súborov.

Aplikácia Norton 360 Online získava špecifické informácie ako je názov súboru a kľúč haš o vyfiltrovaných súboroch reputácie a tieto informácie posiela na server Cloud. Server Cloud analyzuje informácie o súboroch a každému súboru pridelí stupeň dôveryhodnosti. Server spoločnosti Symantec posielam informácie o reputácii späť do vášho počítača. Ak je niektorý z vyfiltrovaných súborov podozrivý alebo zraniteľný, aplikácia Norton 360 Online mu priradí Zlý alebo Nízky stupeň dôveryhodnosti. Okrem informácií o reputácii kontroluje aplikácia Norton 360 Online aj najnovšie definície vírusov na serveri Cloud.

Ak chcete mať prístup k najnovším informáciám o reputácii a definíciám vírusov zo serveru Cloud, musíte byť pripojený na internet. Ak váš počítač nie je pripojený na internet, aplikácia Norton 360 Online použije informácie o reputácii, ktoré sú dostupné lokálne.

Keď uskutočňujete Preverenie reputácie, aplikácia Norton 360 Online zvažuje len nasledovné kategórie súborov:

Spustiteľné súbory

Táto kategória zahŕňa spustiteľné súbory Windows (EXE) a súbory skriptov (SCR).

Systémové súbory

Táto kategória zahŕňa systémové súbory Windows (SYS), súbory knižnice DLL (DLL), a súbory ovládačov zariadení (DRV).

Vývojárske súbory

Táto kategória obsahuje súbory ovládacieho prvku ActiveX (OCX).

Rôzne súbory

Táto kategória zahŕňa súbory balíkov inštalátora systému Windows (MSI) a súbory DLL obsahujúce iba zdroje (LOC).

Aplikácia Norton 360 Online vám umožní preveriť špecifické oblasti počítača na základe typu Preverenia reputácie, ktorý si vyberiete. Manuálne môžete spustiť nasledujúce typy Preverenia reputácie:

Rýchle preverenie

Preverí dôležité umiestnenia v počítači, na ktoré sa často zameriavajú vírusy a iné hrozby zabezpečenia.

Keď spustíte Rýchle preverenie, aplikácia Norton 360 Online zvažuje Skúmané súbory súvisiace s prebiehajúcimi procesmi a načítanými programami.

Úplné preverenie systému

Preverí všetky Skúmané súbory, ktoré sú dostupné v počítači.

Keď spustíte Úplné preverenie systému, aplikácia Norton 360 Online hľadá Skúmané súbory vo všetkých umiestneniach v počítači. Umiestnenia zahŕňajú všetky jednotky, spustené procesy, načítané programy a položky pri spustení.

Vlastné preverenie

Preverí špecifický súbor, priečinok, jednotku alebo vymeniteľnú jednotku.

Keď uskutočňujete vlastné preverenie, aplikácia Norton 360 Online zvažuje len vyfiltrované súbory reputácie.

Spoločnosť Symantec hodnotí súbor na základe štatistického hodnotenia, ktoré sa vykonáva pomocou údajov zo služby Norton Community Watch a analýzy spoločnosti Symantec. Spoločnosť Symantec priraďuje súborom reputácie nasledovné stupne dôveryhodnosti:

Dôveryhodný

Symantec disponuje mnohými indikáciami, že súbor je dôveryhodný.

Dobrý

Symantec disponuje mnohými indikáciami, že súbor je dôveryhodný.

Neoverený

Symantec nemá dostatok informácií o súbore, aby mu priradil stupeň dôveryhodnosti.

Súbor nie je bezpečný ani nebezpečný.

Nízky

Symantec disponuje len niekoľkými indikáciami, že súbor nie je dôveryhodný.

Súbor je podozrivý a môže poškodiť počítač.

Zlý

Symantec disponuje mnohými indikáciami, že súbor nie je dôveryhodný.

Súbor je podozrivý a môže poškodiť počítač.

Keď je Preverenie reputácie dokončené, prehľad výsledkov preverenia môžete zobraziť v okne Preverenie reputácie Norton. Pri každom súbore si môžete pozrieť informácie o reputácii, ako je názov súboru, stupeň dôveryhodnosti, vek súboru, hodnotenie stability a využívanie komunitou. Stupeň dôveryhodnosti určuje, či je súbor bezpečný alebo nie. Ak má súbor Nízky alebo Zlý stupeň dôveryhodnosti. aplikácia Norton 360 Online vám umožní ho umiestniť do karantény.

Spustenie Rýchleho preverenia reputácie

Spustenie Úplného preverenia reputácie

Spustenie Vlastného preverenia reputácie

O preverovaniach v aplikácii Norton 360 Online

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v36691020_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 29.09.2011