Iné produkty

O okne Zistená hrozba

Okno Zistená hrozba sa objaví, keď aplikácia Norton 360 Online zistí riziko zabezpečenia vo vašom počítači. Toto okno môžete použiť na zobrazenie podrobností o riziku a vybratie akcie pre dané riziko. Niekedy môžete chcieť otvoriť okno Zistená hrozba znovu pre to isté riziko. V tomto prípade ho môžete kedykoľvek otvoriť z Histórie zabezpečenia. História zabezpečenia je centralizované miesto, odkiaľ môžete otvoriť okná Zistená hrozba rizík, ktoré patria do niektorej z nasledujúcich kategórií:

Vyriešené Riziká zabezpečenia

Táto kategória zahŕňa riziká zabezpečenia alebo infikované súbory, ktoré aplikácia Norton 360 Online zistila a potom opravila, umiestnila do karantény alebo odstránila.

Nevyriešené Riziká zabezpečenia

Táto kategória zahŕňa riziká zabezpečenia alebo infikované súbory, ktoré aplikácia Norton 360 Online nevedela opraviť, odstrániť alebo umiestniť do karantény.

Karanténa

Táto kategória zahŕňa položky rizík zabezpečenia, ktoré sú izolované od zvyšku počítača, kým čakajú na to, kým podniknete príslušné kroky.

Možnosti akcie v okne Zistená hrozba pre riziko sa líšia v závislosti od typu rizika a jeho stupňa závažnosti: Toto sú niektoré z možností v tomto okne:

Obnovenie

Vráti súbor predstavujúci riziko zabezpečenia z karantény na pôvodné miesto v počítači

Vráti vybranú položku z karantény na jej pôvodné miesto bez jej opravenia a zabráni zisťovaniu danej položky pri budúcich preverovaniach

Odstrániť tento súbor

Dané riziko zabezpečenia bude odstránené z počítača a umiestnené do karantény

Vylúčiť tento program

Vylúči riziko zabezpečenia z budúcich preverení

Odstrániť z histórie

Odstráni vybrané riziko zabezpečenia zo záznamu Histórie zabezpečenia.

Získať Pomoc

Otvorí internetovú stránku strediska Symantec Security Response

Odoslať stredisku Symantec

Odošle riziko zabezpečenia do strediska Symantec

Informácie o histórii zabezpečenia

Prezeranie položiek v Histórii zabezpečenia

O histórii zabezpečenia - okno Rozšírené podrobnosti

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v36662593_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 26.08.2011