Ochrana v čase zavádzania systému

Funkcia Ochrana v čase zavádzania systému zaisťuje lepšie zabezpečenie spustením všetkých potrebných komponentov zabezpečenia nevyhnutných pre ochranu počítača, hneď ako ho zapnete.

Keď je táto možnosť nastavená na Normálna alebo Agresívna, všetky požadované ovládače a moduly plug-in začnú fungovať hneď ako spustíte počítač. Ovládač je program obsahujúci informácie, ktoré počítač potrebuje, aby vedel rozpoznať a ovládať zariadenie. Modul plug-in je prídavný modul pre program alebo službu, ktorý mu pridáva funkcionalitu. Táto možnosť poskytuje vyššiu úroveň zabezpečenia od momentu zapnutia počítača.

Keď je táto možnosť nastavená na Vypnuté, určité ovládače a moduly plug-in začnú fungovať až s určitým časovým oneskorením.

Ak reštartujete počítač po aktualizácii LiveUpdate alebo aktivite aktualizácie produktu, ovládače a moduly plug-in fungujú normálne. Avšak po následnom reštartovaní ovládače a moduly plug-in fungujú normálne až po určitom časovom oneskorení.

Môžete použiť nasledujúce možnosti na konfiguráciu ochrany v čase zavádzania systému:

Agresívna

Umožní vám konfigurovať aplikáciu Norton 360 Online tak, aby zabezpečila maximálnu ochranu počas spúšťania počítača.

Zabezpečuje kompletnú ochranu počas spúšťania, keďže funkcia Automatickej ochrany funguje hneď ako spustíte počítač.

Normálne

Poskytuje zvýšenú ochranu počas spúšťania počítača bez toho, aby bol obmedzený jeho výkon.

Keď nastavíte túto možnosť na Normálne, ovládače a moduly plug-in začnú fungovať počas spúšťania počítača ešte pred ich stanoveným časovým oneskorením.

Vypnuté

Vypne možnosť Ochrana v čase zavádzania systému.

Vypnutie možnosti Ochrana v čase zavádzania systému znižuje úroveň ochrany počítača.

Štandardne je vybratá táto možnosť.

O ochrane v čase zavádzania systému

Konfigurácia ochrany v čase zavádzania systému

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v36662094_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 12.09.2011