Iné produkty

Vypnutie alebo zapnutie funkcie Inteligentné definície

Inteligentné definície sú podsadou definícií vírusov, ktorá obsahuje najdôležitejšie definície najnovších hrozieb zabezpečenia.

Keďže Inteligentné definície majú podstatne menšiu veľkosť, ich výsledkom je menší čas preberania, menší čas inštalácie, menší čas spúšťania a menšia spotreba pamäte. Takisto zaberajú menej miesta na disku v porovnaní s úplnou sadou definícií vírusov. Preto Inteligentné definície prispievajú k rýchlejšiemu výkonu počítača.

Aplikácia Norton 360 Online kontroluje nastavenia možnosti Inteligentné definície počas každej relácie aktualizácie LiveUpdate. Ak je táto možnosť zapnutá, Inteligentné definície sa prevezmú a nainštalujú. Ak je táto možnosť vypnutá, prevezmú a nainštalujú sa všetky definície vírusov.

Vypnutie alebo zapnutie funkcie Inteligentné definície

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na položku Ochrana proti vírusom.

  3. V okne nastavení funkcie Ochrana proti vírusom kliknite na kartu Preverenia a riziká.

  4. V riadku Inteligentné definície vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

    • Ak chcete vypnúť Inteligentné definície, prepnite prepínač Zap./Vyp. doprava do polohy Vypnuté.

    • Ak chcete zapnúť Inteligentné definície, prepnite prepínač Zap./Vyp. doľava do polohy Zapnuté.

  5. V okne Nastavenia kliknite na možnosť Použiť.

  6. Kliknite na možnosť Zatvoriť.

O funkcii Inteligentné definície

O aktualizácii LiveUpdate

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v36662090_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 31.10.2011