Iné produkty

O funkcii Inteligentné definície

Aplikácia Norton 360 Online preberá a inštaluje definície vírusov pravidelne, aby chránila váš počítač pred najnovšími hrozbami zabezpečenia. Aby urýchlila preberanie a inštaláciu, aplikácia Norton 360 Online rozdeľuje definície vírusov do dvoch sád.

Definície vírusov sú rozdelené do nasledovných dvoch sád:

Kompletná sada

Obsahuje všetky definície vírusov pre každú hrozbu známu spoločnosti Symantec.

Základná sada

Obsahuje najdôležitejšie definície vírusov, ktoré sú nevyhnutné pre najnovšie hrozby zabezpečenia z pohľadu spoločnosti Symantec.

Základná sada je podsadou Kompletnej sady a je približne o 30 % menšia ako Kompletná sada. Základná sada minimalizuje čas preberania, čas inštalácie a čas potrebný na spustenie systému. Takisto zaberajú menej miesta na disku v porovnaní s Kompletnou sadou definícií vírusov. Preto Základná sada prispieva k rýchlejšiemu výkonu počítača.

Základná sada definícií vírusov sa nazýva Inteligentné definície. Aplikácia Norton 360 Online ponúka možnosť Inteligentné definície, aby ste si mohli vybrať medzi Základnou sadou definícií vírusov a Kompletnou sadou definícií vírusov v rámci relácií aktualizácie LiveUpdate. Možnosť je dostupná na karte Preverenia a riziká v okne s nastaveniami Ochrana proti vírusom.

Počas Automatickej aktualizácie LiveUpdate alebo vždy, keď spustíte aktualizáciu LiveUpdate manuálne, aplikácia Norton 360 Online kontroluje, či je možnosť Inteligentné definície zapnutá alebo vypnutá. Potom prevezme a nainštaluje požadovanú množinu definícií vírusov na základe nastavenia tejto možnosti. Predvolene je možnosť Inteligentné definície zapnutá, čo znamená, že sa preberá a inštaluje základná množina definícií vírusov.

Vypnutie alebo zapnutie funkcie Inteligentné definície

Manuálna kontrola aktualizácií

O aktualizácii LiveUpdate

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v36661888_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.10.2011