Iné produkty

Prístup do ponuky Identity Safe

Ponuka Identity Safe na paneli nástrojov Norton Toolbar vám umožňuje zobraziť a spravovať uložené prihlásenia, karty identity a poznámky.

Pomocou ponuky Identity Safe môžete tiež vstúpiť na kartu Ochrana identity okna Nastavenia

Okrem toho môžete vykonávať nasledovné:

 • Prejsť na internetovú stránku, pre ktorú ste uložili prihlasovacie poverenia.

 • Odoslať spätnú väzbu ohľadom skúseností s funkciou Identity Safe.

 • Exportovať údaje funkcie Identity Safe.

 • Importovať údaje funkcie Identity Safe z predtým zálohovaného súboru alebo z prenosného profilu.

Keď navštívite ľubovoľnú internetovú stránku s prihlásením bez toho, aby ste nastavili svoj profil Identity Safe, na paneli nástrojov Norton Toolbar sa zobrazí panel s ponukami. Môžete použiť možnosť Nastavenie dostupnú na paneli s ponukami a nastaviť si svoj profil Identity Safe.

Ponuka Identity Safe vám umožňuje zobraziť uložené prihlásenia aj po uplynutí doby platnosti produktu. Túto možnosť môžete použiť na automatické vyplnenie prihlasovacích údajov uloženým prihlásením. Keďže je Ochrana proti phishingu po uplynutí doby platnosti produktu vypnutá, neodporúča sa automaticky vypĺňať prihlasovacie údaje. Okrem toho môžete zobraziť okno s nastaveniami pre Ochranu identity. Po uplynutí platnosti aplikácie Norton 360 Online však už nemôžete zobrazovať, vstupovať do, alebo konfigurovať funkcie v sekcii Nastavenia ochrany identity.

Prístup k prihláseniam z ponuky Identity Safe

 1. Spustite internetový prehliadač.

 2. Z ponuky Identity Safe na paneli nástrojov Norton Toolbar si vyberte jednu z týchto možností:

  Zlúčiť prenosné údaje (Jednotka:\)

  Umožňuje vám zlúčiť údaje Identity Safe z prenosného profilu, ktorý ste si vytvorili v predchádzajúcich verziách aplikácie Norton 360 Online.

  Táto možnosť sa v ponuke Identity Safe zobrazí iba pri pripojení externej jednotky s prenosným profilom.

  Prestať ignorovať túto stránku

  Túto možnosť môžete vybrať, ak chcete, aby sa na aktuálnej internetovej stránke automaticky vyplnili prihlasovacie údaje.

  Táto možnosť sa zobrazí v ponuke Identity Safe iba vtedy, ak vyberiete možnosť Ignorovať túto stránku v časti Možnosti.

  Nedávno použité prihlásenia

  Umožňuje vám zobraziť zoznam prihlásení v danom počítači, ktoré ste nedávno použili.

  Uvidíte iba päť posledných prihlásení, ktoré ste použili.

  Všetky prihlásenia

  Umožňuje vám zobraziť zoznam všetkých prihlásením ktoré ste uložili do profilu Identity Safe.

  Možnosti

  Poskytuje prístup k rôznym možnostiam dostupným vo funkcii Identity Safe.

  Tieto možnosti sú:

  • Úprava prihlásení

   Umožňuje prístup do okna Úprava prihlásení.

  • Úprava kariet identity

   Umožňuje prístup do okna Úprava kariet identity.

  • Úprava poznámok

   Umožňuje prístup do okna Úprava poznámok.

  • Nastavenia

   Umožní vám otvoriť kartu Ochrana identity okna Nastavenia.

  • Exportovať

   Umožňuje prístup do okna Export údajov Identity Safe.

  • Importovať

   Umožňuje prístup do okna Import údajov Identity Safe.

  • Ignorovať túto stránku

   Túto možnosť môžete vybrať, ak nechcete, aby sa na aktuálnej internetovej stránke automaticky vyplnili prihlasovacie údaje.

  Podať správu o probléme

  Umožní vám otvoriť internetovú stránku Spätná väzba Norton

  Môžete odoslať spätnú väzbu ohľadom skúseností s funkciou Identity Safe. Taktiež môžete odoslať správu o problémoch, s ktorými ste sa stretli pri používaní funkcie Identity Safe. Môžete si vybrať zo zoznamu problémov alebo svoj problém popísať.

  Vyplniť prihlasovacie polia

  Umožňuje zobraziť prihlasovacie údaje, ktoré ste uložili pre danú internetovú stránku.

  Vyplniť údajmi z karty identity

  Umožní vám použiť kartu, kým ste na internetovej stránke obsahujúcej formuláre. Táto možnosť zobrazí uložené karty, z ktorých si môžete vybrať tú, ktorú chcete použiť na vyplnenie formulára.

  Táto možnosť sa zobrazí iba vtedy, keď sa nachádzate na internetovej stránke s formulármi.

  Prihlásiť sa do funkcie Identity Safe / Odhlásiť sa z funkcie Identity Safe

  Umožňuje odhlásiť sa z aplikácie Identity Safe alebo sa do nej prihlásiť.

  Keď odchádzate od počítača, odhláste sa z funkcie Identity Safe, aby boli vaše údaje Identity Safe v bezpečí.

O paneli nástrojov Norton Toolbar

Prístup k nastaveniam funkcie Identity Safe z Norton Toolbar

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v36661844_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 03.11.2011