Iné produkty

Obnova súborov pomocou funkcie Automatické spustenie obnovenia aplikácie Norton 360 Online

Funkcia Automatické spustenie obnovenia aplikácie Norton 360 Online umožňuje obnoviť súbory zálohované na optickom disku. Funkciu Automatické spustenie môžete použiť na obnovenie zálohovaných súborov v počítači, v ktorom nie je nainštalovaná aplikácia Norton 360 Online.

Zálohované súbory môžete obnoviť na pôvodné miesto alebo na vami určené miesta. Pomocou možnosti Spustenie aplikácie Norton 360 Online v okne funkcie Portable Restore môžete otvoriť hlavné okno aplikácie Norton 360 Online. Aplikáciu Norton 360 Online možno otvoriť len vtedy, ak je v počítači nainštalovaná verzia 3.0 alebo novšia.

Obnovenie súborov pomocou funkcie Automatické spustenie obnovenia aplikácie Norton 360 Online

 1. Vložte do počítača optický disk obsahujúci zálohované súbory.

 2. Kliknutím na ikonu Automaticky obnoviť spustite funkciu Automatické spustenie obnovenia.

  Ak je možnosť Automatické prehrávanie v systéme Windows vypnutá, prejdite na optický disk obsahujúci zálohu a dvojitým kliknutím na ikonu Automaticky obnoviť spustite funkciu Automatické spustenie obnovenia.

 3. V okne funkcie Portable Restore kliknite na možnosť Vybrať súbory na obnovenie.

 4. V následne zobrazenom okne kliknite na ľavom paneli v sekcii Kategória na kategóriu súborov, z ktorej chcete obnoviť súbory.

 5. Na pravom paneli označte súbory, ktoré chcete obnoviť.

  Ak chcete obnoviť všetky súbory, kliknite na ľavom paneli pod položkou Kategória na možnosť Všetky typy súborov a potom začiarknite políčko v hlavičke pri položke Zálohovaná položka.

 6. V sekcii Obnoviť do kliknite na jednu z týchto možností:

  • Pôvodné miesto

   Túto možnosť zvoľte, ak chcete obnoviť súbory na pôvodné miesto.

  • Úprava miesta

   Túto možnosť zvoľte, ak chcete obnoviť súbory na iné než pôvodné miesto. Vybrané súbory sú pri automatickom spustení štandardne obnovené do zložky C:\Obnovené súbory\.

 7. Kliknite na možnosť Obnoviť vybrané.

 8. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite obnovu súborov.

O funkcii Automatické spustenie obnovenia aplikácie Norton 360 Online

Inštalácia ovládača optickej zálohovacej mechaniky

Voľba miesta obnovenia

O riešeniach problémov so zálohovaním

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v29695660_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 28.10.2011