Iné produkty

Moja sieť

Domáca sieť sa spravidla skladá z počítačov a iných zariadení, ktoré majú spoločné pripojenie na internet. Možnosti Mapa zabezpečenia siete a Režim meraného dátového prenosu vám pomáhajú sledovať a spravovať vašu sieť.

Môžete použiť možnosť Konfigurovať v riadku Mapa zabezpečenia siete, ak chcete získať prístup do okna Mapa zabezpečenia siete. Okno Mapa zabezpečenia siete poskytuje ilustrované znázornenie zariadení v sieti, ku ktorej je váš počítač pripojený. Detaily každého zariadenia si môžete pozrieť predtým, než nastavíte vzdialené sledovanie.

Možnosť Riadenie dôveryhodnosti slúži na správu úrovne dôveryhodnosti zariadení, ktoré manuálne pridáte do svojej siete. Riadenie dôveryhodnosti je špeciálna sieť obsahujúca všetky zariadenia, ktoré manuálne pridáte do mapy zabezpečenia siete bez ohľadu na ich stav pripojenia.

Môžete odstrániť všetky zariadenia, ktoré sú už dostupné v Mape zabezpečenia siete. Ak chcete odstrániť všetky zariadenia, v časti Mapa zabezpečenia siete, v riadky Mapa siete kliknite na príkaz Vyčistiť. Mapu zabezpečenia siete môžete vyprázdniť, ak chcete vytvoriť nový zoznam zariadení. Môžete napríklad odstrániť všetky zariadenia, ktoré sa nachádzali v rámci predchádzajúcej siete pred tým, než sa pripojíte k novej sieti. Je potrebné vypnúť Vzdialené sledovanie a zatvoriť okno Mapy zabezpečenia siete pred tým, ako vyprázdnite Mapu zabezpečenia siete.

Môžete zmeniť číslo komunikačného portu, ktorý používajú produkty od spoločnosti Norton na vzájomnú komunikáciu v sieti. Ak chcete zmeniť komunikačný port, v sekcii Mapa zabezpečenia siete, v políčku Komunikačný port zadajte nové číslo komunikačného portu. Štandardne používajú produkty Norton číslo 31077 ako číslo komunikačného portu. Ak zmeníte číslo komunikačného portu v produkte Norton, musíte ho zmeniť v každom počítači, ktorý je pripojený k domácej sieti. Ak nájdete viaceré počítače, ktoré používajú proces nastavenia vzdialeného sledovania, dbajte na to, aby každý počítač používal rovnaké číslo portu.

Ak nechcete zobrazovať okno Prehľad zabezpečenia siete, môžete ho vypnúť. Ak chcete vypnúť Prehľad zabezpečenia siete, v sekcii Mapa zabezpečenia siete, v riadku Uvítacia obrazovka pri spustení presuňte vypínač Zap./Vyp. do polohy Vypnuté. Okno Prehľad zabezpečenia siete poskytuje stručný prehľad o funkciách, ako sú zabezpečenie bezdrôtového pripojenia, vzdialené sledovanie, mapa siete a riadenie dôveryhodnosti.

Možnosť Režim meraného dátového prenosu vám umožňuje nastaviť zásady a obmedziť využívanie internetového pripojenia aplikáciou Norton 360 Online. Na určenie šírky pásma siete využívaného aplikáciou Norton 360 Online môžete použiť možnosť Konfigurovať v riadku Režim meraného dátového prenosu.

O nastaveniach Mojej siete

O Mape zabezpečenia siete

Zobrazenie zariadenia na Mape zabezpečenia siete

Režim meraného dátového prenosu

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v29131223_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 21.10.2011