Iné produkty

Zobrazovanie informácií o zraniteľných miestach systému

Funkcia Prevencia pred narušením v aplikácii Norton 360 Online predstavuje proaktívne riešenie prevencie hrozieb, ktoré by mohli zneužiť zraniteľné miesta programov alebo operačného systému počítača. Aplikácia Norton 360 Online teraz obsahuje funkciu Ochrana zraniteľných miest, ktorá zobrazuje informácie o funkciách ochrany pred možnými útokmi na tieto zraniteľné miesta. Funkcia Ochrana zraniteľných miest zobrazuje rozsiahly zoznam programov vo vašom počítači, ktoré obsahujú zraniteľné miesta. Okrem toho poskytuje informácie o zraniteľných miestach a riešeniach, ktoré môže funkcia Prevencia pred narušením použiť pri odhaľovaní útokov na tieto zraniteľné miesta. Pomocou funkcie Ochrana zraniteľných miest si môžete prezrieť vzájomné vzťahy medzi zraniteľnými miestami, ktoré má váš počítač chránené, a programami, ktoré obsahujú tieto zraniteľné miesta.

O ochrane zraniteľných miest

O prevencii pred narušením

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v29130808_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.10.2011