Iné produkty

Ochrana technológiou SONAR

Symantec Online Network for Advanced Response (SONAR) poskytuje ochranu v reálnom čase pred hrozbami a proaktívne zisťuje neznáme riziká zabezpečenia vo vašom počítači. SONAR identifikuje objavujúce sa hrozby na základe správania aplikácií. Ochrana SONAR identifikuje hrozby rýchlejšia ako tradičné postupy zisťovania hrozieb, založené na podpisoch. SONAR zisťuje a chráni vás pred škodlivým kódom dokonca ešte skôr, než sú k dispozícii definície vírusov prostredníctvom aktualizácie LiveUpdate.

Technológia SONAR automaticky zablokuje a odstráni vysoko pravdepodobné hrozby. Aplikácia Norton 360 Online vás upozorní, keď sa zistia a odstránia vysoko pravdepodobné hrozby. Technológia SONAR poskytuje najväčšiu možnosť rozhodovania pri zistení hrozby s nízkou určitosťou.

Ochrana technológiou SONAR zahŕňa nasledujúce možnosti:

Pokročilý režim SONAR

SONAR používa heuristickú technológiu na kontrolu podozrivých vlastností súboru, na základe ktorých kategorizuje súbor ako infikovaný. SONAR kategorizuje hrozby ako vysoko pravdepodobné alebo málo pravdepodobné na základe stupňa podozrivej vlastnosti, ktorú nájde v súbore. Norton 360 Online automaticky odstráni vysoko pravdepodobné hrozby. Aplikácia Norton 360 Online vás upozorní na málo pravdepodobné hrozby, ktoré SONAR zistí po prvýkrát. Potom môžete takéto podozrivé aktivity buď povoliť alebo zablokovať. Keď povolíte určitú udalosť, aplikácia Norton 360 Online pridá podrobnosti o tejto udalosti do zoznamu schválených udalostí, ktoré Rozšírený heuristický vyhľadávač používa pri zisťovaní hrozieb. Keď aplikácia Norton 360 Online zahrnie podrobnosti o udalosti do zoznamu, Rozšírený heuristický vyhľadávač bude v budúcnosti takúto udalosť ignorovať. Aplikácia Norton 360 Online vás neupozorní, keď SONAR nabudúce zistí takúto udalosť.

Pokročilý režim SONAR zahŕňa nasledujúce možnosti:

 • Vypnuté

  Vypne pokročilý režim.

  SONAR zistí len vysoko pravdepodobné hrozby a odstráni ich. Ignoruje málo pravdepodobné hrozby.

 • Automaticky

  SONAR zistí vysoko pravdepodobné hrozby a málo pravdepodobné hrozby.

  Umožní vám nakonfigurovať Norton 360 Online, aby vás upozorňovala na zistené málo pravdepodobné hrozby. Toto nastavenie sa odporúča.

 • Agresívna

  SONAR zistí vysoko pravdepodobné hrozby a dokonca aj málo pravdepodobné hrozby len s niekoľkými podozrivými vlastnosťami.

  SONAR odstráni všetky vysoko pravdepodobné hrozby a upozorní vás na všetky málo pravdepodobné hrozby.

  Toto nastavenie je veľmi citlivé a môže zapríčiniť, že aj bežné súbory bude identifikovať ako hrozby. Odporúčame, aby ho používali iba skúsení používatelia.

Automaticky odstráni riziká

Touto možnosťou odstránite všetky riziká zistené technológiou SONAR. Predvolene aplikácia Norton 360 Online odstráni iba vysoko pravdepodobné hrozby. Aplikáciu Norton 360 Online však môžete nakonfigurovať tak, aby automaticky odstránila všetky hrozby alebo vás o nich informovala.

Vaše možnosti sú:

 • Vždy

  Odstránia sa všetky hrozby zistené technológiou SONAR.

 • Iba vysoko pravdepodobné

  Odstránia sa všetky vysoko pravdepodobné hrozby zistené technológiou SONAR.

 • Spýtať sa

  Upozorní vás, ak technológia SONAR zistí hrozbu.

Odstrániť riziká, ak som preč

Touto možnosťou automaticky odstránite riziká zistené technológiou SONAR, ak aplikácia Norton 360 Online od vás nedostane žiadnu odpoveď. Predvolene aplikácia Norton 360 Online odstráni iba vysoko pravdepodobné hrozby. Aplikáciu Norton 360 Online však môžete nakonfigurovať tak, aby automaticky odstránila všetky hrozby alebo ich ignorovala.

Vaše možnosti sú:

 • Vždy

  Odstránia sa všetky hrozby zistené technológiou SONAR.

 • Iba vysoko pravdepodobné

  Odstránia sa všetky vysoko pravdepodobné hrozby zistené technológiou SONAR.

 • Ignorovať

  Hrozba sa neodstráni. Aplikácia Norton 360 Online vám umožní vybrať operáciu pre hrozbu zistenú technológiou SONAR.

Ukázať oznámenia o blokovaní technológiou SONAR

Táto možnosť vám umožní zapnúť alebo vypnúť oznámenia o blokovaní technológiou SONAR. Aplikácia Norton 360 Online vám umožní potlačiť oznámenia o blokovaní technológiou SONAR.

Možnosť Ukázať oznámenia o blokovaní technológiou SONAR obsahuje nasledovné možnosti:

 • Ukázať všetko

  Aplikácia Norton 360 Online vás informuje, keď technológia SONAR zablokuje podozrivú aktivitu programu.

 • Len denník

  Aplikácia Norton 360 Online potlačí oznámenia o prípadoch, keď technológia SONAR zablokuje podozrivú aktivitu programu. Aplikácia Norton 360 Online potlačí oznámenie a zaznamená podrobnosti o zablokovanej podozrivej aktivite programu do okna História zabezpečenia.

  Do okna História zabezpečenia môžete vstúpiť kliknutím na možnosť Kontrola histórie zabezpečenia v okne Úlohy aplikácie Norton 360 Online.

O Ochrane SONAR

Vypnutie alebo zapnutie Ochrany SONAR

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v26386563_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 18.09.2011