Importovanie prihlásení

Funkcia Identity Safe vám umožňuje importovať prihlásenia, ktoré ste uložili v programe Internet Explorer. Po vytvorení a nastavení trezorov funkcie Identity Safe sa zobrazí okno Úspešné nastavenie funkcie Identity Safe.

Toto okno môžete použiť na naimportovanie prihlasovacích údajov. Importované prihlásenia sa zobrazia v ponuke Identity Safe na paneli nástrojov Norton Toolbar a v okne Úprava prihlásení. Importované prihlásenia môžete používať rovnako ako vytvorené prihlásenia.

Importovanie prihlásení

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Identita a potom kliknite na možnosť Spravovať ochranu identity.

  2. V časti Identity Safe kliknite v riadku Nastavenie funkcie Identity Safe na možnosť Konfigurovať.

  3. Nastavenie Identity Safe.

  4. V okne Úspešné nastavenie funkcie Identity Safe vykonajte niektorú z týchto akcií:

    • Začiarknite políčko Importovať moje prihlásenia z aplikácie Internet Explorer a naimportujte tak všetky prihlásenia, ktoré ste uložili v internetovom prehliadači.

    • Zrušte začiarknutie políčka Importovať moje prihlásenia z aplikácie Internet Explorer, ak nechcete importovať všetky prihlásenia, ktoré ste uložili v internetovom prehliadači.

  5. V okne Úspešné nastavenie funkcie Identity Safe kliknite na tlačidlo Hotovo.

Nastavenie aplikácie Identity Safe

Vytvorenie lokálneho trezora

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v26298391_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 29.08.2011