podrobnosti File Insight

Norton 360 Online poskytuje pohľad na Skúmané súbory a súbory, ktoré ste si stiahli alebo nainštalovali do počítača. Podrobnosti o reputácii, ktoré aplikácia Norton 360 Online poskytuje, vám pomôžu rozhodnúť sa o stupni dôveryhodnosti a bezpečnosti súboru. Aplikácia Norton 360 Online zobrazuje podrobnosti o týchto súboroch v okne File Insight.

Okno File Insight obsahuje tieto informácie:

  • Typ súboru a názov súboru

  • Dátum inštalácie súboru

  • Dátum posledného použitia súboru

  • Informácie o pôvode súboru

  • Akcie, ktoré daný súbor vykoná v systéme počítača

  • Úroveň, na ktorej súbor využíva zdroje počítača

  • Informácie o stupni dôveryhodnosti a využívaní súboru komunitou

  • Niektoré činnosti, ktoré daný súbor vykonáva v systéme počítača

Navyše môžete určiť, či ide o súbor pri spustení a dátum, kedy bol súbor naposledy použitý.

Okno File Insight vám tiež umožní vyhľadať umiestnenie súboru v počítači. Navyše môžete údaje dostupné v okne File Insight kopírovať do schránky a uložiť ich pre budúce použitie.

Môžete použiť odkaz Ďalšie informácie v okne File Insight, ak chcete získať ďalšie informácie zo sekcie Návody k produktom Norton na internetovej stránke spoločnosti Symantec.

O okne File Insight

O funkcii Download Insight

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Boli tieto informácie užitočné?

DOCID: v25422311_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 15.02.2011