Iné produkty

Sledovanie výkonu

Možnosť Sledovanie výkonu vám umožňuje presne monitorovať výkon vášho počítača. Keď je zapnutá možnosť Sledovanie výkonu, Norton 360 Online monitoruje využitie procesora CPU a využitie pamäte vášho počítača. Okrem toho sleduje dôležité systémové činnosti, ktoré ste vykonali za obdobie posledných troch mesiacov. Činnosti systému obsahujú inštalácie, sťahovanie, optimalizácie, zistenia hrozieb, prípady rýchleho preverenia a výstrahy výkonu.

Keď vypnete možnosť Sledovanie výkonu, aplikácia Norton 360 Online nemonitoruje a nezobrazuje nijaké informácie o využití zdrojov. Keď kliknete na možnosť Výkon v hlavnom okne, zobrazené okno Výkon nezobrazuje žiadne informácie o využití procesora CPU alebo pamäte. Okno tiež nezobrazuje nijaké podrobnosti o dôležitých činnostiach systému. Túto možnosť však môžete zapnúť z prekrývajúceho sa okna v okne Výkon.

Keď je možnosť Monitorovanie výkonu zapnutá, máte k dispozícii nasledujúce možnosti:

Výstrahy výkonu

Uvádza, či chcete prijímať oznámenia, keď sa vyskytne zvýšené používanie systémových prostriedkov nejakým programom alebo procesom.

Aplikácia Norton 360 Online vám posiela výstrahy výkonu s informáciami o názve programu a zdrojoch, ktoré program nadmerne využíva. Odkaz Podrobnosti a nastavenia v upozorňujúcej výstrahe vám umožňuje prezerať ďalšie podrobnosti o spotrebe zdrojov programom. Okno File Insight zobrazuje podrobnosti o súbore, pôvod súboru, a kompletný zoznam využívania zdrojov programom. V okne File Insight si môžete vybrať, či chcete program vylúčiť zo sledovania. Môžete použiť možnosť Nastavenia v okne File Insight na vypnutie možnosti Výstrahy výkonu.

Vaše možnosti sú:

 • Zapnuté : Zapne výstrahy výkonu.

  Túto možnosť si vyberte vtedy, keď chcete, aby vás aplikácia Norton 360 Online informovala o výstrahách výkonu. Navyše aplikácia Norton 360 Online zaznamená všetky aktivity týkajúce sa výstrah výkonu v okne História zabezpečenia. Štandardne je vybratá táto možnosť.

 • Len denník : Monitoruje využitie systémových prostriedkov a zaznamenáva podrobnosti o výstrahách výkonu.

  Keď program alebo proces prekročí limit využitia systémových prostriedkov, aplikácia Norton 360 Online vás neupozorní prostredníctvom výstrah výkonu. Avšak zaznamená všetky aktivity týkajúce sa výstrah výkonu v okne História zabezpečenia. Podrobnosti týkajúce sa výstrah výkonu si môžete prezrieť v kategórii Výstrahy výkonu v okne História zabezpečenia.

 • Vypnuté : Vypne výstrahy výkonu.

  Túto možnosť si vyberte vtedy, keď nechcete, aby vás aplikácia Norton 360 Online informovala o výstrahách výkonu.

Profil limitu využitia zdrojov pre výstrahy

Umožní vám konfigurovať profil limitu využitia zdrojov na zobrazovanie výstrah výkonu.

Keď spotreba systémových prostriedkov programom prekročí nakonfigurovaný profil limitu, aplikácia Norton 360 Online vás upozorní pomocou výstrahy výkonu. Konfigurovať môžete nasledovné nastavenia profilov limitu využitia zdrojov:

 • Nízky

 • Stredný

 • Vysoký

Štandardne je profil limitu nastavený na možnosť Stredný.

Použiť Profil nízkeho využitia zdrojov pri napájaní z batérie

Označuje či chcete, aby aplikácia Norton 360 Online zmenila limit využitia zdrojov na nízky profil, keď je váš počítač napájaný z batérie.

Nakonfigurovaním nízkeho profilu limitu zabezpečuje aplikácia Norton 360 Online to, aby všetky programy spotrebovali minimum zdrojov. Keď spotreba zdrojov programom alebo procesom prekročí definovaný limit, aplikácia Norton 360 Online vás upozorní pomocou výstrahy výkonu.

Výstraha o vysokom využití pre

Vymenúva kategórie systémových prostriedkov, ktoré ovplyvňujú výkon počítača.

Môžete vybrať systémové prostriedky, pri ktorých chcete, aby aplikácia Norton 360 Online sledovala na výstrahy výkonu.

Môžete nakonfigurovať nasledujúce systémové prostriedky:

 • Procesor CPU

 • Pamäť

 • Disk

 • Popisovače

Výnimky programov

Umožní vám vybrať špecifické programy, ktoré majú byť vylúčené zo zobrazovaniach vo výstrahách výkonu.

Ak spustíte akýkoľvek dôležitý program, ktorý spotrebúva veľa prostriedkov procesora CPU, pamäte alebo disku, môžete ho pridať do zoznamu Výnimky programov. Keď pridáte program do zoznamu Výnimiek programov, aplikácia Norton 360 Online vás neupozorní, keď program prekročí limit využitia zdrojov..

Vylúčenie programov z výstrah výkonu

O funkcii System Insight

O sledovaní systémových činností

O výstrahách výkonu

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v25421380_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 26.08.2011