Iné produkty

File Insight

Okno File Insight vám umožní zobraziť detailné informácie o rizikách zabezpečenia organizovaným spôsobom. Okno File Insight poskytuje úroveň rizika a pôvod rizika zabezpečenia. Môžete si tiež pozrieť podrobnosti o riziku zabezpečenia a jeho dopade na váš systém.

Okno File Insight má na ľavom paneli nasledovné karty:

Podrobnosti

Zobrazí informácie ako napríklad využívanie komunitou a dopad rizika.

Môžete zobraziť podrobnosti ako napríklad dátum, keď bol súbor vytvorený. Môžete určiť, či je súbor položkou spúšťanou pri štarte a dátum, keď bol súbor naposledy použitý.

Môžete tiež zobraziť využívanie súboru komunitou a určiť jeho legitímnosť. Spoločnosť Symantec používa pri hodnotení dôveryhodnosti súborov a pri ich zaraďovaní medzi správne súbory komunity prísne štatistické metódy.

Môžete tiež zobraziť dopad súboru na váš počítač.

Pôvod

Poskytuje údaje o pôvode súboru.

Informácie o pôvode súboru sú dostupné, ak ste súbor stiahli alebo vytvorili po nainštalovaní produktu Norton 360 Online. Môžete určiť úroveň bezpečnosti súboru. Môžete si prezrieť šesť úrovní rodičovských súborov daného súboru.

Ak bol súbor stiahnutý, môžete vidieť aj adresu URL zdroja, odkiaľ bol súbor stiahnutý. Môžete použiť odkaz Viac informácií a prejsť tak na internetovú stránku služby Norton Safe Web. Tu si môžete pozrieť úroveň zabezpečenia internetovej stránky, z ktorej bol súbor stiahnutý.

Ak informácie o pôvode súboru nie sú dostupné, aplikácia Norton 360 Online zakáže kartu Pôvod.

Činnosť

Poskytuje detaily o činnostiach, ktoré vykonal súbor. Taktiež si môžete vybrať možnosť Zobraziť rozbaľovací zoznam, aby ste si mohli prezrieť detaily o jednotlivých činnostiach. Činnosti súboru ukazujú cestu, kde sa infikovaný súbor nachádza vo vašom počítači. Činnosti registra poskytujú záznamy registra o infikovanom súbore.

Na zobrazenie grafu výkonu procesu môžete použiť odkaz Priblíženie. Môžete využiť graf Výkon na zistenie vplyvu procesu na celkové využitie procesora CPU vášho počítača. Ak graf výkonu nie je k dispozícii, aplikácia Norton 360 Online tento odkaz Priblíženie zablokuje.

Podľa závažnosti rizika zabezpečenia môže aplikácia Norton 360 Online zobraziť v okne File Insight niektorú z týchto možností:

Zistiť umiestnenie tohto súboru

Umožní vám získať súbor z umiestnenia, na ktorom je v počítači uložený

Ďalšie informácie

Poskytuje prístup na online stránku s návodmi pre získanie ďalších informácií.

Táto možnosť je dostupná na spodnej časti okna.

Možnosti

Zobrazí sa okno Zistená hrozba obsahujúce činnosti, ktoré môžete vykonať s rizikom zabezpečenia

Ikonu vedľa možnosti Nájsť tento súbor môžete použiť na kopírovanie údajov z okna File Insight do schránky. Po tom, čo skopírujete obsah do schránky, môžete otvoriť dokument, vložiť údaje a dokument uložiť.

O okne File Insight

O okne Zistená hrozba

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v24809110_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 26.04.2011