Iné produkty

File Insight

Okno funkcie File Insight vám umožní prezrieť si podrobnosti o súbore, ktorý sťahujete. Tieto informácie zahŕňajú všeobecné informácie, informácie o pôvode, využití zdrojov a informácie o činnostiach, ktoré daný súbor vykonal v systéme počítača.

Okno File Insight má na ľavom paneli nasledovné karty:

Podrobnosti

Zobrazuje informácie, ako sú hodnotenie dôveryhodnosti, využívanie súboru komunitou, kedy bol súbor vydaný a do akej miery je stabilný.

Hodnotenia stability súboru sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému.

Môžete zistiť informácie o časovom rámci existencie súboru vo vašom počítači a dátume, kedy bol súbor naposledy použitý. Môžete taktiež určiť, či súbor patrí medzi súbory pri spustení.

Systém spoločnosti Symantec analyzuje špecifické informácie o súbore ako digitálny podpis a hodnota haš, podľa ktorých určuje stupeň dôveryhodnosti súboru. Systém spoločnosti Symantec potom dôveryhodné súbory označí ako Dôveryhodné súbory Norton. Pomocou možnosti Skontrolovať dôveryhodnosť môžete určiť aktuálny stupeň dôveryhodnosti súboru. Súbor môžete označiť za dôveryhodný aj manuálne. Napríklad stupeň dôveryhodnosti súboru je neznámy, alebo je súbor označený za nedôveryhodný, ale pritom viete, že daný súbor patrí overenej aplikácii. V takom prípade môžete súbor manuálne označiť za dôveryhodný pomocou možnosti Dôverovať.

Môžete tiež zobraziť využívanie súboru komunitou a určiť jeho legitímnosť. Spoločnosť Symantec používa pri hodnotení dôveryhodnosti súborov a pri ich zaraďovaní medzi dobré súbory prísne štatistické metódy.

Pôvod

Poskytuje údaje o pôvode súboru.

Môžete použiť odkaz Viac informácií, ktorý sa nachádza v sekcii Pôvod a prejsť na internetovú stránku služby Norton Safe Web. Tu si môžete pozrieť úroveň zabezpečenia internetovej stránky, z ktorej bol prevzatý súbor. Môžete tiež vidieť adresu internetovej stránky, odkiaľ bol súbor prevzatý.

Činnosť

Zobrazuje podrobnosti o podozrivom správaní súboru.

Možnosť Akcia so súborom v rozbaľovacom zozname Ukázať je k dispozícii pri súboroch, ktoré nie sú bezpečné. Akcie so súborom uvádzajú cestu, kde v počítači sa infikovaný súbor nachádza a akciu, ktorú na súbore vykonala aplikácia Norton 360 Online.

V okne funkcie File Insight sú dostupné nasledujúce možnosti:

Nájsť

Umožní vám získať súbor z umiestnenia, na ktorom je v počítači uložený.

Ďalšie informácie

Poskytuje prístup na online stránku s návodmi pre získanie ďalších informácií.

Táto možnosť je dostupná na spodnej časti okna.

Kopírovať do schránky

Umožňuje vám skopírovať údaje z okna File Insight do schránky.

Po skopírovaní údajov do schránky môžete otvoriť dokument, vložiť údaje a dokument uložiť.

O funkcii Download Insight

Vypnutie a zapnutie funkcie Informácie o sťahovaní

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v24777461_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 25.04.2011