Iné produkty

File Insight

Okno File Insight uvádza podrobnosti o akomkoľvek skúmanom súbore, ktorý sa vyskytuje v počítači. Toto okno poskytuje podrobnosti o súbore organizovaným spôsobom. Tieto informácie zahŕňajú všeobecné informácie, informácie o pôvode, využití zdrojov a informácie o činnostiach, ktoré daný súbor vykonal v systéme počítača.

Okno File Insight obsahuje rôzne podrobné informácie o položke z Histórie zabezpečenia. Tieto podrobnosti sú roztriedené na rôznych kartách v okne File Insight. Zvolením karty na ľavom paneli zobrazíte na pravom paneli viac podrobností o tejto karte.

Okno File Insight má na ľavom paneli nasledovné karty:

Podrobnosti

Zobrazuje informácie, ako sú stupeň dôveryhodnosti, využívanie súboru komunitou, čas, odkedy bol súbor vydaný, a do akej miery je súbor stabilný.

Hodnotenia stability súboru sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému.

Podľa informácií o využívaní súboru komunitou môžete určiť jeho legitímnosť. Stupeň závažnosti poskytuje informáciu o riziku, ktoré je spojené s daným súborom.

Môžete tiež zobraziť dopad súboru na váš počítač.

Môžete zobraziť podrobnosti ako napríklad podpis, verzia a dátum, kedy bol súbor vytvorený. Taktiež môžete zistiť, či ide o súbor pri spustení, a dátum, kedy bol súbor naposledy použitý.

Pôvod

Poskytuje údaje o pôvode súboru.

Informácie o pôvode súboru sú dostupné, ak ste súbor stiahli alebo vytvorili po nainštalovaní produktu Norton 360 Online. Môžete tu prípadne vidieť aj adresu URL zdroja, z ktorého bol súbor stiahnutý. V rámci súboru si môžete prezrieť šesť úrovní rodičovských súborov. Taktiež môžete určiť úroveň bezpečnosti súboru.

Ak informácie o pôvode súboru nie sú dostupné, aplikácia Norton 360 Online zakáže kartu Pôvod.

Činnosť

Poskytuje detaily o podozrivých činnostiach, ktoré vykonal súbor vo vašom počítači.

Podrobnosti o súbore zobrazíte použitím možnosti dostupnej v rozbaľovacom zozname Zobraziť v okne File Insight. Podrobnosti zahŕňajú informácie ako napríklad umiestnenie súboru a činnosti, ktoré vykonal. Činnosti súboru ukazujú cestu, kde sa infikovaný súbor nachádza vo vašom počítači. Činnosti registra poskytujú záznamy registra o infikovanom súbore.

Podľa závažnosti rizika zabezpečenia a typu rizika môže aplikácia Norton 360 Online zobraziť v okne File Insight jednu alebo viacero z týchto možností:

Kopírovať do schránky

Umožňuje vám skopírovať údaje z okna File Insight do schránky.

Po tom, čo skopírujete obsah do schránky, môžete otvoriť dokument, vložiť údaje a dokument uložiť.

Ďalšie informácie

Poskytuje prístup na online stránku s návodmi pre získanie ďalších informácií.

Táto možnosť je dostupná na spodnej časti okna.

Možnosti

Zobrazí sa okno Zistená hrozba obsahujúce činnosti, ktoré môžete vykonať s rizikom zabezpečenia v karanténe.

O okne File Insight

Informácie o histórii zabezpečenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v24777330_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 29.09.2011