Iné produkty

Zistená hrozba

Okno Zistená hrozba obsahuje možnosti, ktoré vám umožnia vybrať krok, ktorý chcete vykonať na položke umiestnenej do karantény, ktorá predstavuje riziko zabezpečenia.

Toto okno obsahuje všeobecné informácie o riziku v karanténe: spôsob, akým môže ovplyvniť váš počítač a odporúčanú akciu pre neho. V tomto okne si tiež môžete zobraziť informácie o využívaní zdrojov, využívaní komunitou a závažnosti daného rizika. Podľa podrobných informácií o využívaní zdrojov možno určiť dopad rizika na výkon počítača. Podľa informácií o využívaní súboru komunitou môžete určiť jeho legitímnosť. Okrem týchto informácií môžete prípadne vidieť aj adresu URL zdroja, odkiaľ bolo riziko prevzaté. Na základe informácií v tomto okne sa môžete rozhodnúť o ďalšom úkone, ktorý vykonáte s daným rizikom.

V okne Zistená hrozba si môžete vybrať z viacerých možností a rozhodnúť o ďalšej akcii s rizikom zabezpečenia v karanténe. Možnosti zobrazené v tomto okne sa líšia podľa typu rizika a jeho závažnosti. Z ponúkaných možností môžete vybrať vhodný úkon, ktorý vykonáte s daným rizikom.

Toto sú niektoré z možností v tomto okne:

Odstrániť tento súbor

Vybrané riziko zabezpečenia bude odstránené z počítača a umiestnené do karantény.

Obnovenie

Vráti vybratú položku z karantény do jej pôvodnej lokality.

Táto možnosť je dostupná len pre položky pridané do karantény manuálne.

Obnoviť a vylúčiť tento súbor

Vráti vybranú položku z karantény na jej pôvodné miesto bez jej opravenia a zabráni zisťovaniu danej položky pri budúcich preverovaniach

Táto možnosť je dostupná len pre zistené vírusové a nevírusové hrozby.

Odstrániť z histórie

Odstráni vybratú položku umiestnenú do karantény z Histórie zabezpečenia

Odoslať stredisku Symantec

Odošle správu stredisku Symantec o vybratej položke z karantény na hodnotenie jej úrovne bezpečnosti

Túto možnosť môžete použiť, ak máte podozrenie, že položka je infikovaná, aj keď preverenie ju neidentifikovalo ako riziko.

Okrem týchto možností môžete použiť odkaz Viac podrobností v spodnej časti okna a prezrieť si podrobné informácie o danom riziku zabezpečenia. Odkaz Ďalšie informácie je k dispozícii len pri niektorých rizikách zabezpečenia. Keď kliknete na odkaz Ďalšie informácie, otvorí sa internetová stránka spoločnosti Symantec. Táto stránka obsahuje podrobné informácie, ktoré by ste mali vedieť o vybranom riziku zabezpečenia.

Môžete tiež použiť ikonu v dolnej časti okna na skopírovanie údajov z tohto okna do schránky. Po tom, čo skopírujete obsah do schránky, môžete otvoriť dokument, vložiť údaje a dokument uložiť.

Informácie o histórii zabezpečenia

O okne Zistená hrozba

Prezeranie položiek v Histórii zabezpečenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v24777255_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 29.09.2011