Iné produkty

Vypínanie a zapínanie možností Bezobslužného režimu

Možnosti bezobslužného režimu, ako Napaľovanie disku IMAPI 2.0 a TV nahrávanie v systéme Media Center môžete zapnúť alebo vypnúť v okne Nastavenia. Štandardne sú možnosti bezobslužného režimu zapnuté. Ak vykonáte úlohu v jednom z prípadov, Norton 360 Online zistí úlohu a automaticky zapne tichý režim. Zapnete napríklad možnosť Napaľovanie disku IMAPI 2.0 a začnete napaľovať disk pomocou aplikácie systému Media Center. V tomto prípade Norton 360 Online zistí napaľovanie disku a zapne bezobslužný režim.

Norton 360 Online zapne bezobslužný režim hneď ako začnete nahrávať televízny program alebo napaľovať CD alebo DVD. Ak je bezobslužný režim zapnutý, vypne sa až po ukončení relácie nahrávania televízneho programu alebo napaľovania disku. Nemôžete vypnúť bezobslužný režim počas relácií pomocou možností v okne Nastavenia.

Vypnutie alebo zapnutie možnosti Napaľovanie disku IMAPI 2.0

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na možnosť Administratívne nastavenia.

 3. V sekcii Nastavenia tichého režimu, pod položkou Bezobslužný režim pri zistení vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vypnúť zisťovanie procesu napaľovania disku, v riadku Napaľovanie disku IMAPI 2.0 presuňte prepínač Zap./Vyp. doprava do polohy Vypnuté.

  • Ak chcete zapnúť zisťovanie procesu napaľovania disku, v riadku Napaľovanie disku IMAPI 2.0 presuňte prepínač Zap./Vyp. doľava do polohy Zapnuté.

 4. V okne Nastavenia kliknite na možnosť Použiť.

 5. Kliknite na možnosť Zatvoriť.

Vypnutie alebo zapnutie možnosti TV nahrávanie v systéme Media Center

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na možnosť Administratívne nastavenia.

 3. V sekcii Nastavenia tichého režimu, pod položkou Bezobslužný režim pri zistení vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vypnúť zisťovanie relácie nahrávania televízneho programu, v riadku TV nahrávanie v systéme Media Center posuňte vypínač Zap./Vyp. doprava do polohy Vypnuté.

  • Ak chcete zapnúť zisťovanie relácie nahrávania televízneho programu, v riadku TV nahrávanie v systéme Media Center posuňte vypínač Zap./Vyp. doľava do polohy Zapnuté.

 4. V okne Nastavenia kliknite na možnosť Použiť.

 5. Kliknite na možnosť Zatvoriť.

O funkcii Bezobslužný režim

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v24647744_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 03.11.2011