Iné produkty

O funkcii Bezobslužný režim

Keď vykonávate úlohy, ktoré vyžadujú vyššie využitie systémových prostriedkov, aplikácia Norton 360 Online automaticky aktivuje Bezobslužný režim. Keď je zapnutý Bezobslužný režim, aplikácia Norton 360 Online pozastaví aktivity na pozadí a umožní tak tejto činnosti používať maximum prostriedkov pre lepší výkon.

Aplikáciu Norton 360 Online môžete nastaviť tak, aby automaticky aktivovala bezobslužný režim, keď vykonávate tieto činnosti:

  • Napaľovanie disku IMAPI 2.0

  • TV nahrávanie systému Media Center

  • Používateľom určené programy

Dostupné možnosti sú vysvetlené v nasledujúcej tabuľke:

Napaľovanie disku IMAPI 2.0

Ak je zapnutá možnosť Napaľovanie disku IMAPI 2.0 a začnete napaľovať CD alebo DVD pomocou aplikácie systému Media Center, Norton 360 Online automaticky aktivuje bezobslužný režim. Štandardne je možnosť Napaľovanie disku IMAPI 2.0 zapnutá. Keď je spustený bezobslužný režim, Norton 360 Online pozastaví aktivity na pozadí kvôli zvýšeniu výkonu napaľovania disku. Počas relácie však Norton 360 Online naďalej zobrazuje výstrahy a oznámenia.

Aplikácia Norton 360 Online podporuje zapínanie bezobslužného režimu v týchto napaľovacích aplikáciách systému Media Center:

  • IMAPI 2.0

  • J. River MEDIA CENTER (verzia 13.0.125 a novšie)

Aplikácia Norton 360 Online zapína bezobslužný režim ihneď po začatí napaľovania disku CD alebo DVD pomocou aplikácie systému Media Center. Aplikácia Norton 360 Online vypne bezobslužný režim až po dokončení napaľovania disku. Bezobslužný režim nie je možné zrušiť počas napaľovania disku vypnutím možnosti Napaľovanie disku IMAPI 2.0 v okne Nastavenia.

TV nahrávanie systému Media Center

Ak je zapnutá možnosť TV nahrávanie systému Media Center a začnete nahrávať TV program pomocou aplikácie systému Media Center, Norton 360 Online automaticky aktivuje bezobslužný režim. Štandardne je možnosť TV nahrávanie systému Media Center zapnutá. Keď je spustený bezobslužný režim, Norton 360 Online pozastaví aktivity na pozadí kvôli zvýšeniu výkonu nahrávania televízneho programu. Počas relácie však Norton 360 Online naďalej zobrazuje výstrahy a oznámenia.

Aplikácia Norton 360 Online podporuje zapínanie bezobslužného režimu v týchto aplikáciách systému Media Center:

  • Windows Media Center

    Aby sa po začatí nahrávania TV programu v aplikácii Windows Media Center mohol zapínať bezobslužný režim, po nainštalovaní aplikácie Norton 360 Online bude možno nutné reštartovať počítač.

  • J. River MEDIA CENTER (verzia 13.0.125 a novšie)

Aplikácia Norton 360 Online zapína bezobslužný režim ihneď po začatí nahrávania TV programu. Po zapnutí sa bezobslužný režim vypne až po dokončení nahrávania. Bezobslužný režim nie je možné zrušiť počas nahrávania TV programu vypnutím možnosti Nahrávanie televízie v systéme Media Center v okne Nastavenia.

Používateľom určené programy

Aplikácia Norton 360 Online automaticky zapne bezobslužný režim, keď zistí reláciu záznamu televízneho programu alebo reláciu napaľovania disku. Navyše môžete manuálne pridať programy, pri ktorých chcete, aby aplikácia Norton 360 Online zapla bezobslužný režim, a to do zoznamu Programy v bezobslužnom režime. Keď aplikácia Norton 360 Online zistí, že je spustený program, ktorý ste pridali do zoznamu, automaticky zapne bezobslužný režim. Keď sa zapne bezobslužný režim, aplikácia Norton 360 Online dočasne zastaví aktivity na pozadí, ale nepotlačí výstrahy a oznámenia.

Do zoznamu Programy v Bezobslužnom režime môžete pridať alebo z neho odstrániť aj spustený program.

Vypínanie a zapínanie možností Bezobslužného režimu

O Používateľom určených programoch

O tichom režime

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v24647741_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 24.08.2011