Iné produkty

Informácie o okne Zistené hrozby

Aplikácia Norton 360 Online zobrazí okno Zistená hrozba, keď zistí hrozby. Na konci preverenia vám poskytne karta Zistené hrozby rôzne spôsoby riešenia všetkých položiek, ktoré neboli automaticky vyriešené počas preverenia.

Okno Zistené hrozby poskytuje informácie, akými sú napríklad závažnosť rizika, názov rizika a stav rizika. Poskytuje tiež kroky, pomocou ktorých môžete riešiť danú položku. Okno Zistené hrozby vám poskytuje rôzne možnosti, ako sú Opraviť, Manuálna oprava, Vylúčiť, Získať pomocOpätovne preveriť a tak riešiť položku.

Iba jedenkrát počas prvého zistenia položiek nízkeho rizika poskytuje tiež možnosť Ignorovať.

Možnosť Ignorovať je dostupná iba jedenkrát, ak nezmeníte štandardné nastavenia pre možnosť Nízke riziká v ponuke Preverenie počítača.

Možnosti v okne Zistené hrozby sa líšia v závislosti od typov súborov, ktoré aplikácia Norton 360 Online počas preverenia identifikovala ako infikované.

O Preverení počítača

Preverenie vybraných jednotiek, zložiek alebo súborov

O zásahoch, keď aplikácia Norton 360 Online nevie opraviť súbor

Ako reagovať na problémy, ktoré sa zistia pri preverení

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v24647420_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 19.04.2011