Iné produkty

O okne Prehľad výsledkov

Keď spustíte manuálne preverenie, aplikácia Norton 360 Online zobrazí okno Prehľad výsledkov. Na konci preverovania sa v okne Prehľad výsledkov zobrazí prehľad výsledkov preverenia.

Ak bolo naposledy vykonané Rýchle preverenie, v tomto okne sa zobrazujú výsledky rýchleho preverenia určitých oblastí počítača. Ide o oblasti, ktoré sú často terčom vírusov, spyware a iných rizík.

Ak bolo naposledy vykonané Úplné preverenie systému, v tomto okne sa zobrazujú výsledky komplexného preverenia celého počítača.

Okno Prehľad výsledkov poskytuje nasledujúce informácie:

  • Celkový počet preverených položiek

  • Celkový počet zistených rizík zabezpečenia

  • Celkový počet vyriešených rizík zabezpečenia

  • Celkový počet položiek vyžadujúcich pozornosť

O Preverení počítača

Spustenie rýchleho preverenia

Spustenie Úplného preverenia systému

Informácie o okne Zistené hrozby

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v24647380_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 30.09.2011