Norton Autofix

Keď kliknete na možnosť Získať podporu v rozbaľovacej ponuke Podpora, funkcia Norton Autofix vykoná Rýchle preverenie vášho počítača pomocou technológie Autofix. Preverenie nástrojom Autofix rieši problémy automaticky bez vašich zásahov.

Ak nástroj Autofix nájde problém, vyriešte ho podľa pokynov na obrazovke. Ak problém pretrváva, použite možnosť Otvoriť internetovú stránku podpory a prejdite tak na internetovú stránku podpory Norton, kde získate ďalšiu podporu online a kontaktné informácie.

Informácie o funkcii Norton AutoFix

Riešenie problému pomocou funkcie Norton AutoFix

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v24646889_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 07.11.2011