Norton 360 Online: Výstraha pred nízkym rizikom

Okno Výstraha pred nízkym rizikom vám umožňuje spravovať položky s nízkym rizikom, ktoré sa nájdu na vašom počítači.

Aplikácia Norton 360 Online automaticky odstráni položky so stredným rizikom a položky s vysokým rizikom.

Toto okno sa zobrazí raz počas prvého zistenia položiek s nízkym rizikom, a iba vtedy, ak ste nezmenili predvolené nastavenia pre možnosť Nízke riziká. K možnosti Nízke riziká sa dostanete tak, že prejdete do hlavného okna aplikácie Norton 360 Online a tam kliknete na položky Nastavenia> Ochrana proti vírusom > Preverenia a riziká.

Ak chcete spravovať položky s nízkym rizikom, musíte zadať požadovanú možnosť v okne Výstraha pred nízkym rizikom a následne kliknúť na tlačidlo OK.

Keď zadáte požadovanú možnosť, aplikácia Norton 360 Online zmení predvolené nastavenia takto:

  • Ak zadáte možnosť Automaticky odstrániť položky s nízkym rizikom, aplikácia Norton 360 Online automaticky obnoví predvolené nastavenia možnosti Nízke riziko zo Spýtať sa na Odstrániť. V tomto prípade aplikácia Norton 360 Online odstráni položky s nízkym rizikom bez upozornenia.

  • Ak zadáte možnosť Automaticky ignorovať položky s nízkym rizikom, aplikácia Norton 360 Online automaticky obnoví predvolené nastavenia možnosti Nízke riziko zo Spýtať sa na Ignorovať. V tomto prípade aplikácia Norton 360 Online ignoruje položky s nízkym rizikom bez upozornenia.

  • Ak zadáte možnosť Vždy sa spýtať na postup, aplikácia Norton 360 Online nezmení predvolené nastavenia možnosti Nízke riziko. V tomto prípade vás aplikácia Norton 360 Online nechá rozhodnúť, čo chcete robiť s položkami s nízkym rizikom, ktoré budú neskôr zistené. Okno Výstraha pred nízkym rizikom sa však neobjaví pri neskôr zistených položkách s nízkym rizikom.

Okno Výstraha pred nízkym rizikom poskytuje nasledujúce možnosti:

Automaticky odstrániť položky nízkeho rizika

Zistené položky nízkeho rizika budú automaticky odstránené.

Položky stredného rizika a položky vysokého rizika sa z počítača odstraňujú automaticky, bez ohľadu na toto nastavenie.

Vždy ignorovať položky nízkeho rizika

Zistené položky nízkeho rizika budú automaticky ignorované.

Vždy sa spýtať na postup

Umožní vám rozhodnúť o akcii, ktorú chcete vykonať s položkami s nízkym rizikom.

Vy sami určujete postup v každej fáze reakcie na zistené riziko.

Informácie o nastaveniach Preverení a rizík

O ochrane vášho počítača

Čo robiť pri nájdení rizika zabezpečenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v23967770_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 20.10.2011