Iné produkty

Výkon

System Insight vám poskytuje centralizované miesto, odkiaľ môžete prezerať a monitorovať aktivitu vášho systému. System Insight zobrazuje takéto informácie v okne Výkon. Môžete zobrazovať mesačnú históriu dôležitých činností systému, ktoré ste vykonali počas posledných troch mesiacov. Môžete analyzovať vplyv aplikácie Norton 360 Online na výkon počítača.

V okne Výkon máte nasledujúce možnosti:

Graf udalostí

Poskytuje zobrazenie dôležitých činností systému v obrázkoch.

Činnosti zahŕňajú inštalácie aplikácií, sťahovanie aplikácií, optimalizácie disku, zistenie hrozieb, výstrahy výkonu alebo Rýchle preverenia. Tieto činnosti sa zobrazia v grafe ako ikona alebo pás. Opis jednotlivých ikon a pásov sa nachádza pri pravom okraji grafu. Pomocou záložiek na vrchnej časti grafu môžete získať prístup k údajom za aktuálny mesiac alebo údajom za posledné dva mesiace. Keď prejdete kurzorom myši na ikonu alebo pás, zobrazí sa kontextové okno, ktoré vám poskytuje podrobnosti o činnosti. Odkaz Prezrieť podrobnosti v kontextovom okne vám umožňuje zobraziť podrobnosti o činnosti v okne História zabezpečenia.

Optimalizácia

Umožňuje optimalizovať systémový zväzok tak, aby sa skrátil čas zavádzania systému počítača.

Optimalizovanie vášho systémového zväzku vám pomáha maximalizovať využiteľný voľný priestor na disku pomocou zoskupenia súborov podľa ich prístupu.

Graf výkonu

Poskytuje grafické zobrazenie využitia vášho procesora CPU a využitia pamäte.

Graf využitia procesora CPU a graf využitia pamäte sú grafy, ktoré v reálnom čase zobrazujú mieru využitia procesora CPU a pamäte. Graf zobrazuje výkon počas každej sekundy a zobrazuje výkon počas posledných 90 minút alebo od spustenia počítača. Grafy aktualizujú informácie v intervale každých 15 sekúnd.

Grafy postupujú sprava doľava a najnovšie informácie sa objavujú vždy úplne na pravej časti grafu. Modrá krivka znázorňuje priebeh celkového využitia systémom a žltá krivka znázorňuje priebeh využitia funkciami Norton. Sivé bloky označené textom Nečinný predstavujú obdobie nečinnosti počítača. Pomocou niektorej z možností Priblíženie môžete získať zväčšený náhľad alebo staršie údaje z grafov využitia procesora CPU alebo pamäte.

Položka Priblíženie ponúka tieto možnosti:

 • 10min

  Poskytuje zväčšený náhľad na využitie procesora CPU alebo využitie pamäte počas posledných 10 minút

 • 30min

  Poskytuje zväčšený náhľad na využitie procesora CPU alebo využitie pamäte počas posledných 30 minút

 • 90min

  Poskytuje pohľad na štandardnú dobu výkonu 90 minút

 • 1D

  Poskytuje zväčšený náhľad na využitie procesora CPU alebo využitie pamäte za posledný deň

 • 1T

  Poskytuje zväčšený náhľad na využitie procesora CPU alebo využitie pamäte za posledný týždeň

 • 1M

  Poskytuje zväčšený náhľad na využitie procesora CPU alebo využitie pamäte za posledný mesiac

Po kliknutí na ktorýkoľvek bod na grafe využitia procesora CPU aplikácia Norton 360 Online zobrazí zoznam procesov, ktoré v danom okamihu najviac využívali zdroje systému. Taktiež zobrazí percentuálny podiel jednotlivých procesov na využívaní zdrojov. Po kliknutí na konkrétny proces v zozname sa v okne File Insight zobrazia ďalšie informácie o tomto procese.

Po kliknutí na ktorýkoľvek bod na grafe využitia pamäte aplikácia Norton 360 Online zobrazí zoznam procesov, ktoré v danom okamihu najviac využívali zdroje pamäte. Takisto zobrazí presný objem pamäte, ktorý spotreboval každý proces. Po kliknutí na konkrétny proces v zozname sa v okne File Insight zobrazia ďalšie informácie o tomto procese.

Úlohy Norton

Poskytuje vám prístup k oknu Úlohy Norton, kde sa nachádzajú podrobnosti o úlohách týkajúcich sa produktov Norton, ktoré práve prebiehajú v pozadí.

Podrobnosti obsahujú časovú značku, trvanie a stav úloh na pozadí. Podrobnosti tiež obsahujú informácie o spôsobe napájania, ktorý daná úloha potrebuje na svoju činnosť a či úloha prebiehala aj počas nečinnosti. Úlohu na pozadí môžete tiež spustiť alebo zastaviť. Navyše môžete zapnúť alebo vypnúť Tichý režim a určiť časový limit nečinnosti v okne Úlohy Norton.

Ochrana Insight

Poskytuje prístup do okna Norton Insight Network, kde sa zobrazujú podrobnosti o známych dobrých a zlých súboroch.

Podrobnosti zahŕňajú celkový počet súborov, ktoré spoločnosť Symantec zanalyzovala prostredníctvom služby Norton Community, a stav internetového pripojenia.

Hodnotenie aplikácií

Poskytuje vám prístup do okna Norton Insight - Hodnotenie aplikácií, kde môžete zobraziť podrobnosti o Obľúbených súboroch.

Podrobnosti zahŕňajú názov súboru, stupeň dôveryhodnosti, výskyt, používanie systémových prostriedkov a hodnotenie stability.

Správca spustenia

Poskytuje vám zoznam programov, ktoré sú zahrnuté do skupiny programov pri spustení Správcu spustenia môžete nakonfigurovať tak, aby tieto programy spúšťal alebo nespúšťal pri zapnutí počítača. Môžete tiež zvoliť, aby sa spustenie programov odložilo a aby sa spúšťali manuálne zo Správcu spustenia. Týmto spôsobom môžete zvýšiť výkonnosť vášho počítača.

Jednotlivé programy môžete vypnúť a skontrolovať výkon vášho počítača po jeho opätovnom zapnutí.

Podrobnosti zahŕňajú názov programu, využívanie komunitou, využitie systémových prostriedkov, či je program položkou pri spustení a či je štart programu odložený.

Kliknutím na odkaz Ďalšie informácie vstúpite na internetovú stránku s online návodmi, kde nájdete ďalšie informácie o danom súbore.

O funkcii System Insight

Prístup do okna Výkon

Optimalizácia systémového zväzku

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v23953979_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 17.10.2011