Iné produkty

O webovej otázke

S nárastom používania elektronickej pošty stále viac používateľov dostáva čoraz väčšie množstvá nevyžiadaných komerčných e-mailových správ, známych tiež ako spam. Nevyžiadaná pošta nielenže sťažuje identifikáciu užitočných e-mailových správ, ale navyše niektoré nevyžiadané správy obsahujú pohoršujúci text alebo obrázky. Webová otázka je funkciou Norton AntiSpam, ktorú aplikácia Norton 360 Online používa na efektívnejšie klasifikovanie e-mailových správ.

Účinné filtrovanie nevyžiadanej pošty je možné, keď sa každá e-mailová správa, ktorú dostanete, preverí cez rozličné filtre. Len s jednou alebo dvoma úrovňami e-mailových filtrov sa vysoké percento bežných e-mailov nesprávne klasifikuje ako nevyžiadaná pošta, alebo nevyžiadaná pošta sa nesprávne klasifikuje ako bežná. Aby sa predišlo takýmto nesprávnym klasifikáciám, Norton AntiSpam používa rozličné filtre. Každý e-mailový filter využíva jedinečný prístup na filtrovanie nevyžiadaných e-mailových správ od bežných e-mailových správ.

E-mailové správy, ktoré prijmete vo svojom e-mailovom programe, prejdú preverením cez rozličné miestne filtre Norton AntiSpam. Miestne filtre používajú pri rozlišovaní legitímnych a nevyžiadaných e-mailových správ techniku povolených položiek, techniku zakázaných položiek a patentovanú filtrovaciu technológiu. Ak miestne filtre klasifikujú e-mailovú správu ako nevyžiadanú, Norton AntiSpam zmení predmet e-mailovej správy. Norton AntiSpam potom odošle e-mailovú správu vášmu e-mailovému klientskému programu. Ak sa lokálnym filtrom nepodarí klasifikovať e-mailovú správu ako nevyžiadanú, funkcia Norton AntiSpam zozbiera informácie o tejto e-mailovej správe, ako napríklad podpis a informácie o URL adrese. Tieto informácie potom Norton AntiSpam pošle na ďalšie preverenie do filtra Webová otázka.

Filter Webová otázka analyzuje podpis a URL súčty e-mailovej správy a odošle správu s analýzou do Norton AntiSpam. Keď funkcia Norton AntiSpam identifikuje e-mailovú správu ako nevyžiadanú poštu, zmení predmet danej e-mailovej správy a pošle ju do vášho e-mailového programu. Na základe prednastavených pravidiel potom e-mailový program presunie e-mailovú správu do vašej zložky Nevyžiadaná pošta alebo do zložky Norton AntiSpam.

Spoločnosť Symantec vám odporúča nechať voľbu Webová otázka zapnutú. Ak možnosť Webová otázka vypnete, zvýši sa pravdepodobnosť prijímania nevyžiadanej pošty, ktorá obsahuje phishing alebo adresy URL nevyžiadanej pošty.

Vypnutie alebo zapnutie filtra Webová otázka

O funkcii Norton AntiSpam

O nastaveniach funkcie Norton AntiSpam

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v23921102_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 24.08.2011