Iné produkty

Konfigurácia možnosti Oznámenia funkcie Download Insight

Možnosť Oznámenia Download Insight môžete použiť, aby ste sa rozhodli, kedy chcete, aby funkcia Download Insight zobrazovala oznámenia.

Štandardne je možnosť Oznámenia funkcie Download Insight nastavená na Zapnuté. Na základe typu portálu, prostredníctvom ktorého súbor prevezmete, aplikácia Norton 360 Online vykoná jednu z nasledovných činností:

  • Upozorní vás zakaždým, keď prevezmete spustiteľný súbor.

  • Upozorní vás iba vtedy, keď prevezmete súbor, ktorý je infikovaný lokálne identifikovaným vírusom. Ak je prevzatý súbor infikovaný vírusom identifikovaným cloudom, aplikácia Norton 360 Online odstráni súbor z počítača a upozorní vás prostredníctvom podrobností o hrozbe.

Keď je možnosť Oznámenia Download Insight nastavená na Len riziká, funkcia Download Insight vás upozorní len vtedy, keď prevezmete infikovaný alebo podozrivý spustiteľný súbor.

Nastavenie možnosti Oznámenia Download Insight na Len riziká nevypne analyzovanie všetkých ostatných spustiteľných súborov, ktoré prevezmete. Či už prijímate oznámenia o všetkých súboroch alebo nie, História zabezpečenia vedie záznamy o všetkých aktivitách funkcie Download Insight. Súhrn výstrah a oznámení funkcie Download Insight si neskôr môžete prezrieť v Histórii zabezpečenia.

Konfigurácia možnosti Oznámenia funkcie Download Insight

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na položku Brána firewall.

  3. Na karte Ochrana pred narušením a ochrana prehliadača v sekcii Informácie o sťahovaní v riadku Oznámenia Download Insight vykonajte jednu z nasledovných akcií:

    • Ak chcete prijímať oznámenia Download Insight len pri infikovaných alebo podozrivých spustiteľných súboroch, ktoré preberáte, posuňte prepínač Oznámenia funkcie Download Insight doprava do polohy Len riziká.

    • Ak chcete prijímať oznámenia Download Insight pri všetkých súboroch, ktoré preberáte, posuňte prepínač Oznámenia Download Insight doľava do polohy Zapnuté.

  4. V okne Nastavenia kliknite na možnosť Použiť a potom na tlačidlo Zatvoriť.

O funkcii Download Insight

Vypnutie a zapnutie funkcie Informácie o sťahovaní

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v23920957_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 07.11.2011