Iné produkty

Zistená hrozba

Okno Zistená hrozba sa objaví, keď aplikácia Norton 360 Online zistí riziko zabezpečenia vo vašom počítači. V tomto okne si môžete prezrieť podrobné informácie o riziku a vybrať úkon, ktorý má aplikácia Norton 360 Online vykonať s daným rizikom. Okno Zistená hrozba môžete kedykoľvek otvoriť z kategórií Nedávna história, Úplná história, Vyriešené riziká zabezpečenia, Nevyriešené riziká zabezpečeniaKaranténa v okne História zabezpečenia.

Okno Zistená hrozba obsahuje všeobecné informácie o riziku: spôsob, akým môže ovplyvniť váš počítač, a odporúčaný úkon. V tomto okne si tiež môžete zobraziť informácie o dátume vydania, využívaní komunitou, type rizika a závažnosti daného rizika. Podľa informácií o využívaní súboru komunitou môžete určiť jeho legitímnosť. Okrem týchto informácií môžete prípadne vidieť aj adresu URL zdroja, odkiaľ bolo riziko zabezpečenia prevzaté. Na základe informácií v tomto okne sa môžete rozhodnúť o ďalšom úkone, ktorý vykonáte s daným rizikom.

V okne Zistená hrozba si môžete vybrať z viacerých možností a rozhodnúť o ďalšom úkone s daným rizikom zabezpečenia. Možnosti zobrazené v tomto okne sa líšia podľa typu hrozby a jej závažnosti. Z ponúkaných možností môžete vybrať vhodný úkon, ktorý vykonáte s danou hrozbou.

Toto sú niektoré z možností v tomto okne:

Obnoviť a vylúčiť tento súbor

Vráti vybranú položku z karantény na jej pôvodné miesto bez jej opravenia a zabráni zisťovaniu danej položky pri budúcich preverovaniach. Ak nechcete vylúčiť položku z budúcich preverení, zrušte začiarknutie políčka, ktoré je k dispozícii v okne Obnovenie karantény.

Táto možnosť je dostupná len pre zistené vírusové a nevírusové hrozby.

Odstrániť tento súbor (môže zatvoriť prehliadač) (odporúča sa)

Dané riziko zabezpečenia bude odstránené z počítača a umiestnené do karantény.

Táto možnosť je k dispozícii pre riziká zabezpečenia vyžadujúce vašu pozornosť.

Ručná oprava (odporúča sa)

Umožňuje vyriešenie rizika pomocou manuálneho opravného nástroja.

Ak vyriešite hrozbu ručne, musíte z okna História zabezpečenia odstrániť informácie o hrozbe.

Povoliť pokračovanie programu

Umožňuje vám inštalovať a spustiť spustiteľný súbor.

Vylúčiť tento program

Vylúči riziko zabezpečenia z budúcich preverení.

Norton 360 Online pridá riziko zabezpečenia do príslušného zoznamu vylúčených položiek.

Odstrániť z histórie

Odstráni vybrané riziko zabezpečenia zo záznamu Histórie zabezpečenia.

Získať pomoc (odporúča sa)

Otvorí internetovú stránku strediska Symantec Security Response.

Táto možnosť je k dispozícii pre riziká zabezpečenia, ktoré vyžadujú vašu pozornosť a manuálne odstránenie. Na internetovej stránke strediska Symantec Security Response nájdete pokyny na manuálne odstránenie rizika a ďalšie informácie týkajúce sa tohto rizika.

Odoslať stredisku Symantec

Odošle riziko zabezpečenia do strediska Symantec na analýzu.

V niektorých prípadoch aplikácia Norton 360 Online nemusí identifikovať položku ako hrozbu pre zabezpečenie, ale vy môžete mať podozrenie, že položka je infikovaná. V takýchto prípadoch môžete použiť túto možnosť na odoslanie položky do strediska Symantec na ďalšiu analýzu.

Ako reagovať na problémy, ktoré sa zistia pri preverení

Čo robiť pri nájdení rizika zabezpečenia

Informácie o histórii zabezpečenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v23920903_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 18.10.2011