Iné produkty

Ochrana Insight

Ochrana Insight sa pripája do služby Norton Community Watch, kde získava informácie o najnovších hrozbách. Ak chcete použiť funkciu Ochrana Insight na vašom počítači, musíte byť pripojený na internet. Keď je možnosť Ochrana Insight zapnutá, aplikácia Norton 360 Online vykonáva preverenie so sieťou Insight. Preverenie so sieťou Insight používa počítačovú technológiu Cloud, v ktorej vzdialený server v sieti obsahuje najnovšie definície vírusov. Norton 360 Online preveruje vo vašom počítači najnovšie hrozby zabezpečenia. Keď aplikácia Norton 360 Online vykonáva preverenie so sieťou Insight, využíva pritom definície vírusov, ktoré sú dostupné lokálne a uložené na serveri Cloud. Produkt Norton 360 Online poskytuje ďalší stupeň ochrany pomocou najnovších definícií na serveri Cloud, ktoré dopĺňajú definície dostupné lokálne vo vašom počítači.

Aplikácia Norton 360 Online vykoná preverenie so sieťou Insight len vtedy, keď je zapnutá funkcia Ochrana Insight. Štandardne je možnosť Ochrana Insight zapnutá. Túto možnosť Ochrana Insight nájdete na karte Preverenia a riziká v okne nastavení funkcie Ochrana proti vírusom.

Keď je možnosť Ochrana Insight zapnutá, aplikácia Norton 360 Online vykoná naraz tradičné preverenie a preverenie so sieťou Insight. Tradičné preverenie používa definície z lokálneho systému, Preverenie funkciou Insight Network používa definície zo serveru Cloud. Aplikácia Norton 360 Online vykoná len tradičné preverenie, ak je možnosť Ochrana Insight vypnutá.

O preverení so sieťou Insight

Vypnutie alebo zapnutie Ochrany Insight

O preverovaniach v aplikácii Norton 360 Online

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v23920900_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 11.04.2011