Vypnutie alebo zapnutie Ochrany SONAR

SONAR chráni pred škodlivým kódom dokonca ešte skôr, ako sú dostupné definície vírusov prostredníctvom aktualizácie LiveUpdate. Štandardne je Ochrana SONAR zapnutá, aby proaktívne zisťovala neznáme riziká zabezpečenia vo vašom počítači.

Keď vypnete Ochranu SONAR, budete na to upozornený výstrahou ochrany. Táto výstraha ochrany vám umožní stanoviť množstvo času, kým chcete mať Ochranu SONAR vypnutú.

Keď sa Automatická ochrana vypne, Ochrana SONAR sa tiež deaktivuje. V takomto prípade váš počítač nie je chránený pred vznikajúcimi hrozbami.

Vypnutie alebo zapnutie Ochrany technológiou SONAR

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na položku Ochrana proti vírusom.

  3. Na karte Automatická ochrana, v sekcii Ochrana v reálnom čase, v riadku Ochrana technológiou SONAR vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

    • Ak chcete vypnúť Ochranu SONAR, prepnite prepínač Zap./Vyp. doprava do pozície Vyp.

    • Ak chcete zapnúť Ochranu SONAR, prepnite prepínač Zap./Vyp. doľava do pozície Zap.

  4. V okne Nastavenia kliknite na možnosť Použiť.

O Ochrane SONAR

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920845_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 14.03.2011