Iné produkty

Vypnutie alebo zapnutie Ochrany Insight

Možnosť Ochrana Insight umožňuje aplikácii Norton 360 Online vykonať preverenie so sieťou Insight na vašom počítači.

Keď sa možnosť Ochrana Insight zapne, aplikácia Norton 360 Online vykoná naraz tradičné preverenie a Preverenie so sieťou Insight. Tradičné preverenie používa definície z lokálneho systému, Preverenie so sieťou Insight používa definície zo serveru Cloud. Aplikácia Norton 360 Online vykoná len tradičné preverenie, ak je možnosť Ochrana Insight vypnutá.

Aplikácia Norton 360 Online vykoná preverenie so sieťou Insight len vtedy, keď je zapnutá funkcia Ochrana Insight. Štandardne je možnosť Ochrana Insight zapnutá.

Preverenie so sieťou Insight podporuje len Rýchle preverenie so sieťou Insight a Preverenie so sieťou Insight z kontextovej ponuky. Preverenie so sieťou Insight nepodporuje Rýchle preverenie, ktoré je spustené ako súčasť Úplného preverenia systému v dobe nečinnosti. Tiež nepodporuje Úplné preverenie systému, Preverenie e-mailov, Preverenie dokumentov Office pre jednotlivé súbory a Preverenie automatickej ochrany.

Vypnutie alebo zapnutie Ochrany Insight

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na položku Ochrana proti vírusom.

  3. V okne nastavení funkcie Ochrana proti vírusom kliknite na kartu Preverenia a riziká.

  4. V riadku Ochrana Insight vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

    • Ak chcete vypnúť Ochranu Insight, prepnite prepínač Zap./Vyp. doprava do pozície Vyp..

    • Ak chcete zapnúť Ochranu Insight, prepnite prepínač Zap./Vyp. doľava do pozície Zap..

  5. V okne Nastavenia kliknite na možnosť Použiť.

O preverení so sieťou Insight

Informácie o nastaveniach Preverení a rizík

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v23920839_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 31.10.2011