Iné produkty

O preverení so sieťou Insight

Preverenie so sieťou Insight používa počítačovú technológiu Cloud, v ktorej vzdialený server v sieti obsahuje najnovšie definície vírusov. Norton 360 Online preveruje vo vašom počítači najnovšie hrozby zabezpečenia. Keď aplikácia Norton 360 Online vykonáva preverenie so sieťou Insight, využíva pritom definície vírusov, ktoré sú dostupné lokálne a uložené na serveri Cloud. Produkt Norton 360 Online poskytuje ďalší stupeň ochrany pomocou najnovších definícií na serveri Cloud, ktoré dopĺňajú definície dostupné lokálne vo vašom počítači.

Aplikácia Norton 360 Online vykoná preverenie so sieťou Insight len vtedy, keď je zapnutá funkcia Ochrana Insight. Štandardne je možnosť Ochrana Insight zapnutá. Túto možnosť Ochrana Insight nájdete na karte Preverenia a riziká v okne nastavení funkcie Ochrana proti vírusom.

Keď je možnosť Ochrana Insight zapnutá, aplikácia Norton 360 Online vykoná naraz tradičné preverenie a preverenie so sieťou Insight. Tradičné preverenie používa definície z lokálneho systému, preverenie so sieťou Insight používa definície zo serveru Cloud.

Zisťovanie hrozieb na základe definícií zo servera Cloud je rovnaké ako zisťovanie hrozieb na základe miestnych definícií. Ale definície v serveri Cloud sú vymedzené dodatočnými údajmi o hrozbách, ktoré server zistí, čo znamená, že sa získali z internetu. Definície v serveri Cloud poskytujú všeobecné názvy pre zistené riziká, ale miestne definície poskytujú špecifické mená pre zistené riziká. Napríklad v prípade zistenia trójskeho koňa môžu výsledky preverovania so sieťou Insight zobraziť nápis Cloud.Trojan. Ale výsledky preverovania na základe lokálnych definícií môžu zobraziť Trojan.Foo.

Ak sa tradičné preverovanie dokončí ešte pred dokončením preverenia so sieťou Insight, môžete si pozrieť stav priebehu Preverenia so sieťou Insight.

Preverenie so sieťou Insight podporuje Rýchle preverenie, Preverenie so sieťou Insight z kontextovej ponuky, Preverenie rýchlych správ a preverenie pomocou funkcie Download Insight. Nepodporuje Preverenie e-mailov, Úplné preverenie systému a Preverenie automatickej ochrany.

Ak je možnosť Ochrana Insight zapnutá, môžete manuálne spustiť nasledujúce typy preverení so sieťou Insight:

  • Rýchle preverenie so sieťou Insight

    Aplikácia Norton 360 Online naraz vykoná tradičné Rýchle preverenie a Rýchle preverenie so sieťou Insight a preverí oblasti vo vašom počítači, ktoré si vírusy často vyberajú za cieľ. Norton 360 Online tiež vykoná naraz Rýchle preverenie so sieťou Insight s Rýchlym preverením v dobe nečinnosti.

    Preverenie so sieťou Insight nepodporuje Rýchle preverenie, ktoré je spustené ako súčasť Úplného preverenia systému v dobe nečinnosti.

  • Preverenie so sieťou Insight z kontextovej ponuky

    Keď kliknete na súbor pravým tlačidlom, kontextová ponuka zobrazí aplikáciu Norton 360 Online a potom možnosti Preverenie so sieťou Insight. Tento príkaz môžete použiť na preverenie súboru pomocou lokálnych definícií, ako aj tých na serveri Cloud.

    Možnosť Preverenie so sieťou Insight je dostupná len pre jednotlivé súbory.

Vypnutie alebo zapnutie Ochrany Insight

O preverovaniach v aplikácii Norton 360 Online

Informácie o nastaveniach Preverení a rizík

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v23920836_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 31.03.2011