Iné produkty

Pridávanie programov do Používateľom určených programov

Môžete manuálne pridať programy, pri ktorých chcete, aby aplikácia Norton 360 Online zapla bezobslužný režim, a to do zoznamu Programy v bezobslužnom režime. Keď spustíte program, ktorý ste pridali do zoznamu, aplikácia Norton 360 Online zistí programy a zapne bezobslužný režim.

Do zoznamu Programy v bezobslužnom režime môžete pridať aj spustený program. Ale ak pridáte spustený program, aplikácia Norton 360 Online nezistí práve spustený program a bezobslužný režim sa nezapne. Aplikácia Norton 360 Online zapne bezobslužný režim pri ďalšom spustení programu.

Do zoznamu Programy v bezobslužnom režime môžete pridávať len programy, ktoré majú príponu súboru EXE.

Pridanie programu

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na možnosť Administratívne nastavenia.

  3. V sekcii Nastavenia tichého režimu, pod položkou Bezobslužný režim pri zistení kliknite v riadku Používateľom určené programy na možnosť Konfigurovať.

  4. V okne Programy v bezobslužnom režime kliknite na možnosť Pridať.

  5. V dialógovom okne Pridať program prejdite na umiestnenie súboru, ktorý chcete pridať do zoznamu Programy v bezobslužnom režime.

  6. Vyberte si súbor a kliknite na položku Otvoriť.

  7. V okne Programy v bezobslužnom režime kliknite na možnosť OK.

O Používateľom určených programoch

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v23920785_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 24.08.2011