Spravovanie adries URL

V okne Úprava prihlásení môžete vidieť adresy URL v uložených prihláseniach. Môžete si prezrieť adresy URL prihlásení na internetové stránky, ktoré ste uložili v okne Úprava prihlásení.

Keď si uložíte prihlásenie, môžete vykonávať tieto činnosti:

 • Rýchlo otvárať prihlasovaciu internetovú stránku na základe adresy URL

 • Manuálne zmeniť adresu URL v prihlásení

  Uistite sa, či zmenená adresa URL patrí tej istej doméne ako aktuálna adresa URL.

 • Prezerať si informácie o dátume a čase posledných zmien v nastaveniach v okne Úprava prihlásení.

Rýchle spustenie prihlasovacej internetovej stránky

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Identita a potom kliknite na možnosť Spravovať ochranu identity.

 2. Pod položkou Identity Safe kliknite v riadku Úprava prihlásení na tlačidlo Konfigurovať.

 3. V okne Úprava prihlásení v časti Prihlásenia vyberte prihlásenie, pre ktoré chcete otvoriť internetovú stránku.

  Ak ste svoje prihlásenie uložili do zložky, dvakrát kliknite na zložku a vyberte prihlásenie.

 4. V sekcii Podrobnosti kliknite na adresu URL, ktorá sa nachádza pri možnosti Adresa, a spustite internetovú stránku.

 5. Kliknite na možnosť Zavrieť.

Zmena adresy URL prihlásenia

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Identita a potom kliknite na možnosť Spravovať ochranu identity.

 2. Pod položkou Identity Safe kliknite v riadku Úprava prihlásení na tlačidlo Konfigurovať.

 3. V okne Úprava prihlásení v časti Prihlásenia vyberte prihlásenie, pre ktoré chcete otvoriť internetovú stránku.

 4. V sekcii Podrobnosti kliknite na tlačidlo Zmeniť nachádzajúce sa pri možnosti Adresa.

 5. V okne Aktualizácia adresy URL zadajte do políčka Tu zadajte adresu URL novú adresu URL.

  Skontrolujte, či je zmenená URL adresa platná a má predponu HTTP.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. V okne Úprava prihlásení kliknite na možnosť Zavrieť.

Úprava prihlásení

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Boli tieto informácie užitočné?

DOCID: v23920718_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 25.08.2011