Iné produkty

Informácie o sťahovaní

Aplikácia Norton 360 Online ponúka možnosť Informácie o sťahovaní, aby vám umožnila konfigurovať funkciu Download Insight. Funkcia Download Insight poskytuje informácie o úrovni reputácie každého spustiteľného súboru prevzatého z podporovaných portálov. Podrobnosti o reputácii označujú, či je prevzatý súbor bezpečné inštalovať. Podľa týchto informácií sa môžete rozhodnúť, čo urobíte s daným súborom.

Niektoré z podporovaných portálov sú:

 • Internet Explorer (Prehliadač)

 • Opera (Prehliadač)

 • Yahoo (Prehľadávač)

 • Firefox (Prehliadač)

 • Chrome (Prehliadač)

 • AOL (Prehliadač)

 • Safari (Prehliadač)

 • QQ (Chat)

 • MSN Messenger (Chat)

 • ICQ (Chat)

 • Skype (Chat)

 • Yahoo Messenger (Chat)

 • MSN Explorer (Prehliadač, e-mail a chat)

 • Outlook (E-mail)

 • Thunderbird (E-mail)

 • Windows Mail (E-mail)

 • Outlook Express (E-mail)

 • Limewire (P2P)

 • BitTorrent (P2P)

 • Thunder (P2P)

 • Vuze (P2P)

 • Bitcomet (P2P)

 • uTorrent (P2P)

 • FileZilla (Správca súborov)

 • UseNext (Správca preberania)

 • FDM (Správca preberania)

 • Adobe Acrobat Reader (zobrazovač PDF)

Na základe typu portálu, prostredníctvom ktorého súbor prevezmete, aplikácia Norton 360 Online vykoná jednu z nasledovných činností:

 • Po dokončení prevzatia, vykoná analýzu súboru na základe podrobností o jeho reputácii.

 • Pri prístupe k súboru vykoná jeho analýzu na základe podrobností o jeho reputácii.

Funkcia Download Insight používa výsledky analýzy reputácie, aby vám poskytla informácie o reputácii súboru. Základné úrovne reputácie súboru sú dobrá, zlá, neoverená, a nízka. Bezpečné súbory majú dobrú úroveň reputácie. Zatiaľ čo neznáme súbory majú neoverenú alebo nízku reputáciu, nebezpečné súbory sú charakterizované zlou úrovňou reputácie. Nebezpečné súbory sú hrozby, ktoré aplikácia Norton 360 Online zisťuje a odstraňuje z počítača.

Štandardne môžete bezpečné súbory inštalovať. Nebezpečné súbory aplikácia Norton 360 Online odstraňuje z počítača. V prípade neznámeho súboru vás funkcia Download Insight vyzve, aby ste vybrali vhodnú akciu pre daný súbor. Napríklad si môžete si vybrať, či chcete spustiť inštaláciu súboru, zrušiť inštaláciu, alebo odstrániť súbor z počítača.

Funkcia História zabezpečenia zaznamenáva všetky udalosti, ktoré spracúva a oznamuje funkcia Download Insight. Obsahuje informácie o aktivitách, ktoré funkcia Download Insight vykonáva na súbore. Tieto informácie si môžete prezrieť v kategórii Download Insight v okne História zabezpečenia.

Môžete použiť možnosť Informácie o sťahovaní a možnosti dostupné pod ňou v okne Nastavenia, aby ste vykonali konfiguráciu funkcie Download Insight.

Štandardne je možnosť Informácie o sťahovaní zapnutá. Pomocou nasledovných možností funkcie Informácie o sťahovaní môžete vykonávať tieto činnosti:

 • Prevzaté súbory, pri ktorých chcete dostávať upozornenia funkcie Download Insight

 • Typ preberaných súborov, pri ktorých vás funkcia Download Insight požiada, aby ste rozhodli, čo treba urobiť so súborom a ako často sa tieto výzvy na vykonanie primeranej akcie musia zobrazovať

Možnosti funkcie Informácie o sťahovaní sú:

Oznámenia Download Insight

Umožní vám špecifikovať, kedy má funkcia Download Insight zobrazovať oznámenia.

Na týchto oznámeniach môžete vidieť podrobnosti o stiahnutom súbore. Keď nastavíte možnosť Oznámenia Download Insight na hodnotu Zapnuté, tak na základe typu portálu, prostredníctvom ktorého súbor prevezmete, aplikácia Norton 360 Online vykoná jednu z nasledovných činností:

 • Upozorní vás zakaždým, keď prevezmete spustiteľný súbor.

 • Upozorní vás iba vtedy, keď prevezmete súbor, ktorý je infikovaný lokálne identifikovaným vírusom. Ak je prevzatý súbor infikovaný vírusom identifikovaným cloudom, aplikácia Norton 360 Online odstráni súbor z počítača a upozorní vás prostredníctvom podrobností o hrozbe.

Keď je možnosť Oznámenia Download Insight nastavená na  Len riziká, aplikácia Norton 360 Online vás upozorní, keď prevezmete infikovaný alebo podozrivý spustiteľný súbor.

Úplná správa Download Insight

Umožní vám špecifikovať, kedy a pre aký typ súborov chcete, aby vás funkcia Download Insight vyzvala zvoliť vhodnú akciu.

Na konfiguráciu nastavení funkcie Úplná správa Download Insight použite tieto možnosti:

 • Vždy

  Keď nastavíte možnosť Úplná správa Download Insight na  Vždy, funkcia Download Insight vás vyzve zvoliť vhodnú akciu v prípade bezpečných aj nebezpečných súborov. Okno Download Insight sa zobrazí vždy, keď sa pokúsite spustiť akýkoľvek prevzatý súbor, ktorý má dobré alebo neznáme hodnotenie reputácie. Môžete zobraziť podrobnosti o súbore a možnosti, ktoré vám umožnia vybrať vhodnú akciu pre súbor.

 • Iba neoverené súbory

  Predvolene je možnosť Úplná správa Download Insight nastavená na hodnotu Iba neoverené súbory. Funkcia Download Insight vás vyzve zvoliť vhodnú akciu len pre neznáme súbory. Okno Download Insight sa zobrazí vždy, keď sa pokúsite spustiť akýkoľvek prevzatý súbor, ktorý má neznáme hodnotenie reputácie. Môžete zobraziť podrobnosti o súbore a možnosti, ktoré vám umožnia vybrať vhodnú akciu pre súbor.

 • Nikdy

  Použite možnosť Nikdy, ak nechcete, aby vás funkcia Download Insight vyzývala pri akomkoľvek type súboru. Okno Download Insight sa nezobrazí pri pokuse o otvorenie ľubovoľného prevzatého súboru.

Výstraha pri nízkej stabilite

Umožní vám špecifikovať, či chcete, aby vás funkcia Download Insight vyzvala, keď prevezmete nestabilný súbor.

Keď nastavíte možnosť Úplná správa Download Insight na hodnotu Nikdy, funkcia Download Insight urobí jednu z nasledovných akcií:

 • Nevyzve vás zvoliť vhodnú akciu pri akýchkoľvek typoch prevzatých súborov, ak je možnosť Výstraha pri nízkej stabilite vypnutá. V tomto prípade sa okno Download Insight nezobrazí pri pokuse o otvorenie prevzatého súboru.

 • Vyzve vás zvoliť vhodnú akciu pri pokuse o prevzatie nestabilného súboru, ak je možnosť Výstraha pri nízkej stabilite zapnutá. Aplikácia Norton 360 Online identifikuje nebezpečné súbory ako hrozby pre zabezpečenie a odstraňuje ich.

Ak nechcete, aby funkcia Download Insight vykonávala analýzu reputácie stiahnutých súborov, môžete ju vypnúť. Keď je funkcia Download Insight vypnutá, počítač nie je primeraným spôsobom chránený pred internetovými hrozbami a rizikami zabezpečenia.

Keď vypnete Automatickú ochranu, vypne sa súčasne aj funkcia Download Insight. Keď je zapnutý tichý režim, aplikácia Norton 360 Online potláča oznámenia funkcie Download Insight.

O funkcii Download Insight

Vypnutie a zapnutie funkcie Informácie o sťahovaní

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v23920667_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 29.09.2011