Iné produkty

Konfigurácia možnosti Úplná správa Download Insight

Možnosť Úplná správa Download Insight vám umožní špecifikovať, kedy a pre aký typ súborov chcete byť vyzvaní zvoliť vhodnú akciu. Napríklad môžete špecifikovať typ preberaných súborov, pri ktorých vás funkcia Download Insight požiada, aby ste rozhodli, čo treba urobiť so súborom a ako často sa tieto výzvy na vykonanie primeranej akcie musia zobrazovať.

Na konfiguráciu funkcie Úplná správa Download Insight môžete použiť tieto možnosti:

Vždy

Keď nastavíte možnosť Úplná správa Download Insight na  Vždy, funkcia Download Insight vás vyzve zvoliť vhodnú akciu v prípade bezpečných aj nebezpečných súborov. V tomto prípade sa okno Download Insight zobrazí vždy, keď sa pokúsite spustiť akýkoľvek prevzatý súbor, ktorý má dobré alebo neznáme hodnotenie reputácie. V tomto okne môžete zobraziť podrobnosti o súbore a možnosti, ktoré vám umožnia vybrať vhodnú akciu pre súbor.

V prípade nebezpečných súborov ich aplikácia Norton 360 Online identifikuje ako hrozby a odstráni ich.

Iba neoverené

Keď nastavíte možnosť Úplná správa Download Insight na Iba neoverené, funkcia Download Insight vás vyzve zvoliť vhodnú akciu len pre neznáme súbory. V tomto prípade sa okno Download Insight zobrazí vždy, keď sa pokúsite spustiť akýkoľvek prevzatý súbor, ktorý má neznáme hodnotenie reputácie. V tomto okne môžete zobraziť podrobnosti o súbore a možnosti, ktoré vám umožnia vybrať vhodnú akciu pre súbor.

Štandardne je možnosť Úplná správa Download Insight nastavená na Iba neoverené. V tomto prípade aplikácia Norton 360 Online povolí spustenie bezpečných súborov bez toho, aby vás vyzývala na akciu. V prípade nebezpečných súborov ich aplikácia Norton 360 Online identifikuje ako hrozby a odstráni ich.

Nikdy

Keď nastavíte možnosť Úplná správa Download Insight na hodnotu Nikdy, funkcia Download Insight vás vyzve zvoliť vhodnú akciu pre akýkoľvek typ prevzatého súboru. V tomto prípade sa okno Download Insight nezobrazí pri pokuse o spustenie prevzatého súboru.

V prípade nebezpečných súborov ich aplikácia Norton 360 Online identifikuje ako hrozby a odstráni ich.

Výstražné správy, ktoré potlačíte, a podrobnosti o aktivite si môžete kedykoľvek skontrolovať v Histórii zabezpečenia.

Konfigurácia možnosti Úplná správa Download Insight

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na položku Brána firewall.

  3. Na karte Ochrana pred narušením a ochrana prehliadača v sekcii Informácie o sťahovaní v riadku Úplná správa Download Insight vykonajte jednu z nasledovných akcií:

    • Ak chcete, aby vás funkcia Download Insight vyzývala zvoliť vhodnú akciu v prípade bezpečných a neznámych súborov, posuňte prepínač Úplná správa Download Insight do polohy Vždy.

    • Ak chcete, aby vás funkcia Download Insight vyzývala zvoliť vhodnú akciu len pri neznámych súboroch, posuňte prepínač Úplná správa Download Insight do polohy Iba neoverené.

    • Ak nechcete, aby vás funkcia Download Insight vyzývala zvoliť vhodnú akciu pri akýchkoľvek typoch súborov, posuňte prepínač Úplná správa Download Insight do polohy Nikdy.

  4. V okne Nastavenia kliknite na možnosť Použiť a potom na tlačidlo Zavrieť.

O funkcii Download Insight

Vypnutie a zapnutie funkcie Informácie o sťahovaní

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v23920646_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 07.11.2011