Iné produkty

O funkcii Download Insight

Funkcia Download Insight poskytuje informácie o úrovni reputácie každého spustiteľného súboru prevzatého z podporovaných portálov. Podrobnosti o reputácii označujú, či je prevzatý súbor bezpečné inštalovať. Podľa týchto informácií sa môžete rozhodnúť, čo urobíte s daným súborom.

Niektoré z podporovaných portálov sú:

 • Internet Explorer (Prehliadač)

 • Opera (Prehliadač)

 • Firefox (Prehliadač)

 • Chrome (Prehliadač)

 • AOL (Prehliadač)

 • Safari (Prehliadač)

 • Yahoo (Prehľadávač)

 • MSN Explorer (Prehliadač, e-mail a chat)

 • QQ (Chat)

 • ICQ (Chat)

 • Skype (Chat)

 • MSN Messenger (Chat)

 • Yahoo Messenger (Chat)

 • Limewire (P2P)

 • BitTorrent (P2P)

 • Thunder (P2P)

 • Vuze (P2P)

 • Bitcomet (P2P)

 • uTorrent (P2P)

 • Outlook (E-mail)

 • Thunderbird (E-mail)

 • Windows Mail (E-mail)

 • Outlook Express (E-mail)

 • FileZilla (Správca súborov)

 • UseNext (Správca preberania)

 • FDM (Správca preberania)

 • Adobe Acrobat Reader (zobrazovač PDF)

Na základe typu portálu, prostredníctvom ktorého súbor prevezmete, aplikácia Norton 360 Online vykoná jednu z nasledovných činností:

 • Po dokončení prevzatia, vykoná analýzu súboru na základe podrobností o jeho reputácii.

 • Pri prístupe k súboru vykoná jeho analýzu na základe podrobností o jeho reputácii.

Funkcia Download Insight používa výsledky analýzy reputácie, aby vám poskytla informácie o reputácii súboru. Základné úrovne reputácie súboru sú dobrá, zlá, neoverená, a nízka. Na základe úrovní reputácie môžu byť súbory všeobecne klasifikované nasledovne:

Bezpečné

Ide buď o Dôveryhodné súbory Norton alebo Dôveryhodné súbory používateľa.

Bezpečné súbory majú dobrú úroveň reputácie. Tieto súbory nepoškodia váš počítač. Funkcia Automatickej ochrany štandardne povoľuje spustenie bezpečných súborov.

Nebezpečné

Ide o súbory, ktoré aplikácia Norton 360 Online identifikuje ako riziko zabezpečenia alebo hrozbu.

Nebezpečné súbory sú charakterizované zlou alebo nízkou úrovňou reputácie a aplikácia Norton 360 Online ich odstraňuje z počítača.

Neznáme

Ide o súbory, ktoré nie sú označené ako bezpečné ani ako nebezpečné.

Neznáme súbory majú neoverenú reputáciu. Tieto súbory môžu poškodiť váš počítač. V prípade neznámeho súboru vám funkcia Download Insight oznámi, že nevie s istotou určiť úroveň reputácie súboru. Môžete použiť odkaz Zobraziť podrobnosti v oznámeniach, ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti o súbore.

V prípade neznámych súborov vám aplikácia Norton 360 Online dá možnosť rozhodnúť o ďalšom postupe. Môžete napríklad spustiť súbor, zastaviť spustený súboru alebo odstrániť súbor z počítača.

Funkcia Download Insight štandardne umožní nainštalovať bezpečné súbory. V prípade súboru s neznámou úrovňou reputácie vás funkcia Download Insight požiada, aby ste si vybrali, čo chcete s daným súborom urobiť. V prípade nebezpečného súboru vás funkcia Download Insight informuje, že aplikácia Norton 360 Online zistila súbor ako hrozbu a súbor odstránila.

Podľa informácie o reputácii súborov vyžadujúcich pozornosť, uvedenej v oznámení funkcie Download Insight, môžete so súborom vykonať vhodný úkon. V okne Download Insight si môžete vybrať z viacerých možností, ktoré vám umožnia zvoliť akciu. Možnosti zobrazené v tomto okne sa líšia podľa úrovne reputácie stiahnutého súboru. Toto sú niektoré z možností v tomto okne:

Spustiť tento program

Umožňuje vám nainštalovať spustiteľný program.

Zrušiť spustenie

Umožňuje vám zrušiť inštaláciu spustiteľného programu.

Odstrániť tento súbor zo systému

Umožňuje vám odstrániť súbor z vášho počítača.

Funkcia História zabezpečenia zaznamenáva všetky udalosti, ktoré spracúva a oznamuje funkcia Download Insight. Obsahuje tiež informácie o stupni bezpečnosti súboru a úkonu, ktorý by ste s daným súborom mali spraviť. Tieto informácie si môžete prezrieť v kategórii Download Insight v okne História zabezpečenia.

Keď vypnete Automatickú ochranu, aplikácia Norton 360 Online automaticky vypne funkciu Download Insight. V takom prípade počítač nie je primeraným spôsobom chránený pred internetovými hrozbami a rizikami zabezpečenia. Automatickú ochranu nechajte stále zapnutú, aby bol počítač chránený proti rizikám zabezpečenia.

Keď je zapnutý tichý režim, aplikácia Norton 360 Online potláča oznámenia funkcie Download Insight.

Vypnutie a zapnutie funkcie Informácie o sťahovaní

Konfigurácia možnosti Oznámenia funkcie Download Insight

Konfigurácia možnosti Úplná správa Download Insight

Zapnutie a vypnutie Výstrahy pri nízkej stabilite

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v23920628_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 29.09.2011