Iné produkty

O trezoroch funkcie Identity Safe

Môžete vytvoriť jeden lokálny trezor pre každé konto používateľa systému Windows na vašom počítači. Uložené údaje a nastavenia funkcie Identity Safe, ktoré vykonáte, sa budú týkať iba daného lokálneho trezora. Údaje uložené v jednom konte používateľa systému Windows nie sú dostupné z iných kont používateľov systému Windows. Týmto spôsobom funkcia Identity Safe chráni vaše citlivé údaje pred zneužitím inými používateľmi vášho počítača.

Ak chcete počítač zdieľať s viacerými používateľmi, spoločnosť Symantec odporúča, aby si každý používateľ vytvoril svoje vlastné, heslom chránené konto používateľa systému Windows.

Ak máte údaje funkcie Identity Safe uložené na ľubovoľnej externej jednotke prostredníctvom starších verzií aplikácie Norton 360 Online, môžete skonvertovať tento prenosný profil do lokálneho trezora. Keď pripojíte externú jednotku k počítaču, ponuka Identity Safe na paneli nástrojov Norton Toolbar poskytuje možnosť zlúčiť údaje funkcie Identity Safe vo vašom prenosnom profile. Údaje z prenosného profilu môžete zlúčiť s údajmi v lokálnom trezore.

Okrem funkcií ako ukladanie prihlásení, kariet a poznámok môžete svoj trezor Identity Safe používať na tieto činnosti:

  • Importovať údaje funkcie Identity Safe z predtým zálohovaného súboru. Taktiež môžete importovať údaje uložené v prenosnom profile zo staršej verzie produktu do aktuálnej verzie.

  • Exportovať údaje funkcie Identity Safe do súboru DAT

  • Resetovať údaje Identity Safe.

O vytváraní trezorov funkcie Identity Safe

Vytvorenie lokálneho trezora

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v23920623_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 19.04.2011