Iné produkty

O optimalizácii

Dátový úložný priestor na disku je rozdelený na nespojité úseky. Tieto úseky sa nazývajú clustre. Keď sa súbory zapisujú na disk, rozdelia sa na úseky s veľkosťou jedného clustra. Ak sú všetky úseky súboru umiestnené v súvislom rade clustrov, prístup k danému súboru je rýchly.

Na pevnom disku počítača sú uložené všetky súbory, aplikácie a operačný systém Windows. Jednotlivé kúsky informácií, ktoré tvoria súbory, sa postupne rozptyľujú po priestore disku. Tento proces je známy ako fragmentácia. Čím viac počítač používate, tým viac sa pevný disk fragmentuje.

Prístup na fragmentovaný súbor na disku je pomalší. Pevný disk vtedy pracuje pomalšie, pretože čítacia hlava disku musí hľadať, načítavať, ukladať a uchovávať záznam o polohách všetkých fragmentov súboru. Ak je fragmentované aj voľné miesto na disku, hlava disku musí hľadať primerane veľké voľné miesto na ukladanie dočasných súborov alebo nových súborov.

Pri optimalizácii sa fragmenty súborov preusporiadajú do súvislých radov clustrov. Keď môže hlava disku čítať všetky dáta v súbore na jednom mieste, načítavanie súboru do pamäte prebieha rýchlejšie. Pri optimalizácii sa tiež maximalizuje využiteľné voľné miesto na disku usporiadaním súborov do skupiny často používaných a do skupiny málo používaných súborov. Pri optimalizácii sa konsoliduje voľné miesto na disku, aby nedochádzalo k fragmentácii nových súborov. Za veľkými dátovými štruktúrami sa pridáva voľné miesto navyše, aby sa mohli ďalej zväčšovať bez toho, aby sa hneď fragmentovali.

Systémový zväzok môžete manuálne optimalizovať pomocou možnosti Optimalizovať v okne Výkon.

Okrem toho môžete nakonfigurovať produkt Norton 360 Online tak, aby defragmentoval systémový zväzok alebo miestny disk, ktorý obsahuje systémový zväzok, v čase nečinnosti počítača. Aplikácia Norton 360 Online automaticky naplánuje optimalizáciu, keď zistí, že do počítača bola nainštalovaná nová aplikácia. Optimalizácia sa spustí v najbližšom čase nečinnosti počítača.

Optimalizáciu systémového zväzku v čase nečinnosti počítača môžete nastaviť pomocou možnosti Optimalizácia v dobe nečinnosti v okne Administratívne nastavenia.

Optimalizácia systémového zväzku

O funkcii Optimalizácia v dobe nečinnosti

O funkcii System Insight

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v23920582_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 30.03.2011