Iné produkty

Nové prihlásenie

Funkcia Identity Safe vám z okna Úprava prihlásení umožňuje ručne pridať prihlasovacie údaje pre internetovú stránku. Na ručné pridanie prihlasovacích údajov môžete použiť možnosť Vytvoriť nové prihlásenie v okne Úprava prihlásení.

Ak chcete pridať prihlásenie pre internetovú stránku, napíšte do dialógového okna Nové prihlásenie adresu URL internetovej stránky, na ktorej chcete toto prihlásenie používať.

Pred názvom internetovej stránky je nutné zadať predponu http://.

Štandardne sa v dialógovom okne Nové prihlásenie zobrazí predvolená adresa URL http://www.example.com/. Túto adresu URL môžete vymazať a pridať inú adresu URL.

Keď napíšete adresu URL, funkcia Identity Safe vás vyzve, aby ste zadali používateľské meno a heslo daného prihlásenia. Manuálne pridanie prihlásenia môžete vykonať len vtedy, ak zadáte príslušné používateľské meno. Ak nezadáte používateľské meno, funkcia Identity Safe neuloží adresu URL alebo názov prihlásenia, ktoré ste zadali.

Úprava prihlásení

Spravovanie adries URL

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v23920574_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 11.03.2011