Identifikovanie procesov využívajúcich najviac zdrojov

Po kliknutí na ktorýkoľvek bod na grafe využitia procesora CPU alebo pamäte sa zobrazí zoznam troch procesov, ktoré v danom okamihu najviac využívali systémové prostriedky počítača. Po kliknutí na konkrétny proces v zozname sa v okne File Insight zobrazia ďalšie informácie o tomto procese.

Identifikovanie procesov využívajúcich najviac zdrojov

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Výkon.

  2. V okne Výkon vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

    • Ak chcete vidieť graf využitia procesora CPU, kliknite na kartu CPU.

    • Ak chcete vidieť graf využitia pamäte, kliknite na kartu Pamäť.

  3. Kliknutím na ktorýkoľvek bod na grafe využitia procesora získate zoznam procesov využívajúcich najviac zdrojov.

  4. Kliknutím na konkrétny proces získate ďalšie informácie o tomto procese v okne File Insight.

O grafoch využitia procesora CPU a pamäte

Prezeranie grafov využitia procesora CPU a pamäte

Získanie starších údajov o využití procesora CPU a pamäte

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920570_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.09.2011