Iné produkty

O funkcii System Insight

Aplikácia Norton 360 Online nepretržite sleduje počítač, aby mohol pracovať bez problémov a na maximálny výkon. Norton 360 Online neustále preveruje dôležité oblasti počítača vrátane pamäte, položiek registra a prebiehajúcich procesov. Sleduje dôležité aktivity, ako sú napríklad všeobecné operácie so súbormi, sieťová prevádzka a prehliadanie internetu. Okrem toho aplikácia Norton 360 Online vykonáva svoje aktivity v počítači tak, aby neznižovali celkový výkon počítača.

System Insight predstavuje centrálne miesto, na ktorom si môžete prezerať a sledovať činnosti vykonávané v systéme počítača. System Insight zobrazuje takéto informácie v okne Výkon.

V okne Výkon môžete vykonávať tieto činnosti:

 • Prezerať si mesačnú históriu dôležitých systémových činností, ktoré ste vykonali alebo sa vyskytli za obdobie posledných troch mesiacov.

  Graf udalostí, ktorý sa zobrazí v hornej časti okna poskytuje grafické znázornenie dôležitých systémových činností. Činnosti zahŕňajú inštalácie aplikácií, sťahovanie aplikácií, optimalizácie disku, zistenie hrozieb, výstrahy výkonu alebo Rýchle preverenia. Činnosti sú na grafe znázornené v podobe ikon alebo pásov, pričom popis jednotlivých ikon alebo pásov je uvedený naspodku grafu. Keď prejdete kurzorom myši na ikonu alebo pás, zobrazí sa kontextové okno, ktoré vám poskytuje podrobnosti o činnosti. Odkaz Prezrieť podrobnosti v kontextovom okne vám umožňuje zobraziť podrobnosti o činnosti v okne História zabezpečenia. Pomocou kariet navrchu grafu môžete získať prístup k údajom za aktuálny mesiac alebo údajom za minulé dva mesiace.

 • Preusporiadanie súborov v počítači.

  Optimalizovanie vášho systému vám pomáha maximalizovať využiteľný voľný priestor na disku pomocou zoskupenia súborov podľa ich prístupu. Možnosť Optimalizovať vo vrchnej časti grafu udalostí slúži na defragmentáciu systému.

 • Zobrazenie a analýza vplyvu aplikácie Norton 360 Online na výkon počítača.

  Graf Výkonu, ktorý sa zobrazí v dolnej časti okna, poskytuje grafické znázornenie využitia procesora CPU a pamäte. Záložka CPU obsahuje graf celkového využitia procesora CPU systémom a využitia procesora CPU aplikáciami Norton. Po kliknutí na ktorýkoľvek bod na grafe využitia procesora CPU alebo pamäte aplikácia Norton 360 Online zobrazí zoznam procesov, ktoré v danom okamihu najviac využívali zdroje systému. Taktiež zobrazí percentuálny podiel jednotlivých procesov na využívaní zdrojov. Po kliknutí na konkrétny proces v zozname sa v okne File Insight zobrazia ďalšie informácie o tomto procese. Karta Pamäť obsahuje graf celkového využitia pamäte a využitia pamäte aplikáciami Norton. Pomocou niektorej z možností Priblíženie môžete získať zväčšený náhľad alebo staršie údaje z grafov.

 • Zobrazenie detailov o úlohách vykonávaných funkciami Norton, ktoré práve prebiehajú na pozadí

  Okno Úlohy Norton obsahuje informácie ako časový záznam, dĺžka trvania a stav úloh vykonávaných na pozadí. Podrobnosti tiež obsahujú informácie o spôsobe napájania, ktorý daná úloha potrebuje na svoju činnosť a či úloha prebiehala aj počas nečinnosti. Pre úlohy na pozadí si môžete zvoliť rôzne zdroje napájania. Úlohu na pozadí môžete spustiť alebo zastaviť kedykoľvek.

 • Zobrazenie podrobností o známych dobrých súboroch a známych zlých súboroch

  V okne Norton Insight Network si môžete pozrieť celkový počet súborov, ktoré systém Symantec zanalyzoval v rámci Komunity Norton. Taktiež si môžete prezrieť celkový počet počítačov, ktoré sú dostupné v rámci komunity na poskytovanie dát. Môžete si prezrieť počet dôveryhodných súborov v počítači.

 • Zobrazenie detailov o Skúmaných súboroch

  Okno Norton Insight - Hodnotenie aplikácií poskytuje podrobnosti o stupni dôveryhodnosti, výskyte, využívaní systémových prostriedkov a hodnoteniach stability pre Skúmané súbory.

Pomocou možnosti Sledovanie výkonu môžete monitorovať výkon počítača. K možnosti Sledovanie výkonu sa dostanete tak, že prejdete do hlavného okna aplikácie Norton 360 Online a tam kliknete na položky Nastavenia> Administrtívne nastavenia > Sledovanie výkonu.

Prístup do okna Výkon

O sledovaní systémových činností

O grafoch využitia procesora CPU a pamäte

O výstrahách výkonu

O optimalizácii

O Úlohách Norton

O programe Norton Insight

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v23920532_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 16.09.2011