O funkcii System Insight

Aplikácia Norton 360 Online nepretržite sleduje počítač, aby mohol pracovať bez problémov a na maximálny výkon. Norton 360 Online neustále preveruje dôležité oblasti počítača vrátane pamäte, položiek registra a prebiehajúcich procesov. Sleduje dôležité aktivity, ako sú napríklad všeobecné operácie so súbormi, sieťová prevádzka a prehliadanie internetu. Okrem toho aplikácia Norton 360 Online vykonáva svoje aktivity v počítači tak, aby neznižovali celkový výkon počítača.

System Insight predstavuje centrálne miesto, na ktorom si môžete prezerať a sledovať činnosti vykonávané v systéme počítača. System Insight zobrazuje takéto informácie v okne Výkon.

V okne Výkon môžete vykonávať tieto činnosti:

 • Prezerať si mesačnú históriu dôležitých systémových činností, ktoré ste vykonali alebo sa vyskytli za obdobie posledných troch mesiacov.

  Graf udalostí, ktorý sa zobrazí v hornej časti okna poskytuje grafické znázornenie dôležitých systémových činností. Činnosti zahŕňajú inštalácie aplikácií, sťahovanie aplikácií, optimalizácie disku, zistenie hrozieb, výstrahy výkonu alebo Rýchle preverenia. Činnosti sú na grafe znázornené v podobe ikon alebo pásov, pričom popis jednotlivých ikon alebo pásov je uvedený naspodku grafu. Keď prejdete kurzorom myši na ikonu alebo pás, zobrazí sa kontextové okno, ktoré vám poskytuje podrobnosti o činnosti. Odkaz Prezrieť podrobnosti v kontextovom okne vám umožňuje zobraziť podrobnosti o činnosti v okne História zabezpečenia. Pomocou kariet navrchu grafu môžete získať prístup k údajom za aktuálny mesiac alebo údajom za minulé dva mesiace.

 • Preusporiadanie súborov v počítači.

  Optimalizovanie vášho systému vám pomáha maximalizovať využiteľný voľný priestor na disku pomocou zoskupenia súborov podľa ich prístupu. Možnosť Optimalizovať vo vrchnej časti grafu udalostí slúži na defragmentáciu systému.

 • Zobrazenie a analýza vplyvu aplikácie Norton 360 Online na výkon počítača.

  Graf Výkonu, ktorý sa zobrazí v dolnej časti okna, poskytuje grafické znázornenie využitia procesora CPU a pamäte. Záložka CPU obsahuje graf celkového využitia procesora CPU systémom a využitia procesora CPU aplikáciami Norton. Po kliknutí na ktorýkoľvek bod na grafe využitia procesora CPU alebo pamäte aplikácia Norton 360 Online zobrazí zoznam procesov, ktoré v danom okamihu najviac využívali zdroje systému. Taktiež zobrazí percentuálny podiel jednotlivých procesov na využívaní zdrojov. Po kliknutí na konkrétny proces v zozname sa v okne File Insight zobrazia ďalšie informácie o tomto procese. Karta Pamäť obsahuje graf celkového využitia pamäte a využitia pamäte aplikáciami Norton. Pomocou niektorej z možností Priblíženie môžete získať zväčšený náhľad alebo staršie údaje z grafov.

 • Zobrazenie detailov o úlohách vykonávaných funkciami Norton, ktoré práve prebiehajú na pozadí

  Okno Úlohy Norton obsahuje informácie ako časový záznam, dĺžka trvania a stav úloh vykonávaných na pozadí. Podrobnosti tiež obsahujú informácie o spôsobe napájania, ktorý daná úloha potrebuje na svoju činnosť a či úloha prebiehala aj počas nečinnosti. Pre úlohy na pozadí si môžete zvoliť rôzne zdroje napájania. Úlohu na pozadí môžete spustiť alebo zastaviť kedykoľvek.

 • Zobrazenie podrobností o známych dobrých súboroch a známych zlých súboroch

  V okne Norton Insight Network si môžete pozrieť celkový počet súborov, ktoré systém Symantec zanalyzoval v rámci Komunity Norton. Taktiež si môžete prezrieť celkový počet počítačov, ktoré sú dostupné v rámci komunity na poskytovanie dát. Môžete si prezrieť počet dôveryhodných súborov v počítači.

 • Zobrazenie detailov o Skúmaných súboroch

  Okno Norton Insight - Hodnotenie aplikácií poskytuje podrobnosti o stupni dôveryhodnosti, výskyte, využívaní systémových prostriedkov a hodnoteniach stability pre Skúmané súbory.

Pomocou možnosti Sledovanie výkonu môžete monitorovať výkon počítača. K možnosti Sledovanie výkonu sa dostanete tak, že prejdete do hlavného okna aplikácie Norton 360 Online a tam kliknete na položky Nastavenia> Administrtívne nastavenia > Sledovanie výkonu.

Prístup do okna Výkon

O sledovaní systémových činností

O grafoch využitia procesora CPU a pamäte

O výstrahách výkonu

O optimalizácii

O Úlohách Norton

O programe Norton Insight

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Boli tieto informácie užitočné?

DOCID: v23920532_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 16.09.2011