Iné produkty

Ochrana zraniteľných miest

Ochrana zraniteľných miest je súčasťou systému na ochranu pred narušením. Ochrana zraniteľných miest poskytuje informácie o zraniteľnosti programov vo vašom počítači voči nebezpečným útokom. Taktiež poskytuje informácie o tom, proti ktorým známym útokom sú tieto programy chránené.

Zraniteľné miesta sú nedostatky v operačnom systéme, ktoré vytvárajú slabé miesta v systéme celkového zabezpečenia počítača. Zraniteľnosť vzniká aj pri nevhodnej konfigurácii systému alebo zabezpečenia počítača. Externí pôvodcovia útokov zneužívajú túto zraniteľnosť, aby mohli v počítači vykonávať nebezpečné činnosti. Príkladom takýchto nebezpečných útokov sú zaznamenávanie klávesových úderov a hackerské útoky. Takéto útoky môžu spomaľovať chod počítača, spôsobovať zlyhávanie programov, alebo odhaľovať vaše osobné údaje a dôverné informácie hackerom.

Aplikácia Norton 360 Online ponúka riešenia, založené na kontrolovaní charakteristických znakov, tzv. podpisov útokov, ktoré chránia váš počítač proti väčšine napadnutí z Internetu. Podpisy útoku obsahujú informácie, ktoré identifikujú pokus útočníka zneužiť známe zraniteľné miesto operačného systému alebo počítačových programov. Funkcia Prevencia pred narušením aplikácie Norton 360 Online vychádza z rozsiahleho zoznamu podpisov útoku pri detekcii a blokovaní podozrivej činnosti v sieti.

Pomocou funkcie Ochrana zraniteľných miest si môžete prezrieť vzájomné vzťahy medzi chránenými zraniteľnými miestami vášho počítača a programami, ktoré obsahujú tieto zraniteľné miesta. V okne Ochrana zraniteľných miest môžete vidieť zoznam zraniteľných aplikácií a informácie o nich.

Informácie o zraniteľných aplikáciách sú k dispozícii pod nasledujúcimi položkami.

Predajca

Zobrazuje meno dodávateľa aplikácie

Program

Zobrazuje názov aplikácie

Počet

Zobrazuje počet zraniteľných miest, ktoré môžu ovplyvniť činnosť aplikácie

Po kliknutí na názov aplikácie sa zobrazia ďalšie podrobnosti o jej zraniteľných miestach. Keď kliknete na názov pod položkou Program, funkcia Ochrana zraniteľných miest zobrazí prekrývajúce okno. Toto okno obsahuje informácie o zraniteľnosti vrátane zoznamu podpisov útokov, podľa ktorých možno odhaliť útoky, ktoré môžu mať vplyv na vybranú zraniteľnú aplikáciu. Keď kliknete na konkrétny podpis, zobrazí sa internetová stránka s odpoveďou zo strediska zabezpečenia Symantec, ktorá obsahuje informácie o danom podpise útoku.

O ochrane zraniteľných miest

Prezeranie zoznamu zraniteľných aplikácií

Zobrazenie podrobných údajov o zraniteľnej aplikácii

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v23829094_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 10.02.2011