Iné produkty

O ochrane zraniteľných miest

Ochrana zraniteľných miest je súčasťou systému na ochranu pred narušením. Ochrana zraniteľných miest poskytuje informácie o zraniteľnosti programov vo vašom počítači voči nebezpečným útokom. Taktiež poskytuje informácie o tom, proti ktorým známym útokom sú tieto programy chránené.

Zraniteľné miesta sú nedostatky v operačnom systéme, ktoré vytvárajú slabé miesta v systéme celkového zabezpečenia počítača. Zraniteľnosť vzniká aj pri nevhodnej konfigurácii systému alebo zabezpečenia počítača. Externí pôvodcovia útokov zneužívajú túto zraniteľnosť, aby mohli v počítači vykonávať nebezpečné činnosti. Príkladom takýchto nebezpečných útokov sú zaznamenávanie klávesových úderov a hackerské útoky. Takéto útoky môžu spomaľovať chod počítača, spôsobovať zlyhávanie programov, alebo odhaľovať vaše osobné údaje a dôverné informácie hackerom.

Aplikácia Norton 360 Online ponúka riešenia, založené na kontrolovaní charakteristických znakov, tzv. podpisov útokov, ktoré chránia váš počítač proti väčšine napadnutí z Internetu. Podpisy útoku obsahujú informácie, ktoré identifikujú pokus útočníka zneužiť známe zraniteľné miesto operačného systému alebo počítačových programov. Funkcia Prevencia pred narušením aplikácie Norton 360 Online vychádza z rozsiahleho zoznamu podpisov útoku pri detekcii a blokovaní podozrivej činnosti v sieti.

Pomocou funkcie Ochrana zraniteľných miest si môžete prezrieť vzájomné vzťahy medzi chránenými zraniteľnými miestami vášho počítača a programami, ktoré obsahujú tieto zraniteľné miesta. Napríklad ak prehliadač Internet Explorer nedokáže spracovať určité odozvy HTTP, môže to predstavovať zraniteľné miesto, ktoré možno zneužiť. V takom prípade funkcia Ochrana zraniteľných miest označí program Internet Explorer za zraniteľný program. Táto funkcia poskytuje aj informácie o podpisoch, ktoré funkcia Prevencia pred narušením používa pri zisťovaní pokusov o zneužitie týchto zraniteľných miest.

Zobrazovanie informácií o zraniteľných miestach systému

Prezeranie zoznamu zraniteľných aplikácií

Zobrazenie podrobných údajov o zraniteľnej aplikácii

O prevencii pred narušením

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v23829039_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 23.09.2011