Iné produkty

O aktualizácii LiveUpdate

Produkty spoločnosti Symantec pravidelne preberajú zo serverov Symantec najnovšie aktualizácie ochrany a programu. Aktualizácie definícií chránia váš počítač pred najnovšími vírusmi a neznámymi hrozbami pre zabezpečenie. Prostredníctvom technológie LiveUpdate vám produkty spoločnosti Symantec pomáhajú získavať a inštalovať tieto aktualizácie.

Aktualizácia LiveUpdate za krátky čas prevezme a spracuje aktualizácie definícií a aktualizácie programu. Môžete vybrať Inteligentné definície a minimalizovať tak čas preberania, čas inštalácie a spotrebu pamäte, keďže Inteligentné definície sú len časťou sady definícií vírusov. Možnosť Inteligentné definície je dostupná na karte Preverenia a riziká v okne s nastaveniami funkcie Ochrana proti vírusom. Reláciu aktualizácie LiveUpdate môžete kedykoľvek zrušiť.

Aktualizácia LiveUpdate získava tieto aktualizácie pre váš počítač pomocou internetového pripojenia. Ak sa váš počítač pripája na internet pomocou proxy servera, aktualizácia LiveUpdate použije pri sťahovaní nových aktualizácií údaje o proxy serveri nastavené v produkte. Možnosť Nastavenia sieťového servera proxy v okne Administratívne nastavenia môžete použiť na konfiguráciu nastavení servera proxy vašej siete.

O aktualizáciách programu a definícií

O funkcii Inteligentné definície

Vypnutie alebo zapnutie Automatickej aktualizácie LiveUpdate

O nastaveniach sieťového servera proxy

Režim meraného dátového prenosu

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v2035127_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 17.10.2011