Iné produkty

Výber súborov na vymazanie zo záložnej sady

Aplikácia Norton 360 Online poskytuje možnosť vymazať nepotrebné súbory. Nepotrebné súbory je vhodné vymazať, ak je málo voľného priestoru na mieste, kde je uložená záloha.

Súbory alebo priečinky, ktoré chcete vymazať zo záložnej sady, môžete vyhľadávať podľa ich názvu. Môžete zadať celý názov alebo časť názvu súboru alebo zložky. Môžete tiež vyhľadávať súbory s určitou príponou. Výsledky vyhľadávania majú názvy, ktoré obsahujú vami zadaný text. Keď vyhľadávate názvy zložiek, zoznam Zálohovaná položka zobrazuje súbory, ktoré sú uložené v zálohovaných zložkách.

Môžete tiež použiť maskovacie znaky ako hviezdičky (*) alebo otázniky (?) a vyhľadať pomocou nich názvy súborov alebo zložiek.

Aplikácia Norton 360 Online automaticky nájde všetky súbory prítomné v záložnej sade, ktorú ste zvolili. Aplikácia Norton 360 Online zobrazí kategórie súborov, ktoré patria do záložnej sady, ktorú ste vybrali pre vymazanie. Tieto kategórie súborov sú uvedené v sekcii Kategória na ľavom paneli.

Rôzne možnosti, ktoré sú k dispozícii na ľavom paneli okna v časti Kategória, sú:

Všetky typy súborov

Môžete si prezrieť všetky zálohované súbory v záložnej sade.

Kategórie súborov

V ľavom políčku môžete vidieť všetky kategórie súborov, ktoré ste predtým zálohovali. Keď kliknete na konkrétnu kategóriu súborov, na pravom paneli sa zobrazia všetky zálohované súbory danej kategórie.

Môžete si prezrieť podrobnosti o súbore ako typ súboru, veľkosť súboru a dátum posledného zálohovania.

Priečinky

Môžete vidieť všetky zálohované zložky obsahujúce súbory v záložnej sade.

Môžete vidieť pôvodné umiestnenie súboru, ktorý patrí do záložnej sady, ktorú ste vybrali.

Ak nie je možné vidieť úplnú cestu k súboru, umiestnite ukazovateľ myši na príslušnú položku a zobrazí sa celá cesta k súboru.

Vybrané súbory

Môžete si prezrieť všetky súbory a zložky, ktoré ste vybrali na vymazanie.

V spodnej časti okna môžete vidieť počet súborov a celkový objem súborov vybraných na vymazanie.

Súbory môžete vymazať nasledujúcimi spôsobmi:

  • Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka pri názve súboru, ktorý chcete vymazať.

  • Začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčka Zálohovať položku zahrniete alebo vylúčite všetky súbory v záložnej sade.

Po vybraní súborov môžete použiť možnosť Vymazať vybrané na vymazanie súborov.

Vymazanie skôr zálohovaných súborov

Vymazanie záložnej sady

O riešeniach problémov so zálohovaním

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19853778_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 25.08.2011