Iné produkty

O funkcii Automatické spustenie obnovenia aplikácie Norton 360 Online

Funkcia automatické spustenie obnovenia aplikácie Norton 360 Online vám pomáha obnoviť súbory, ktoré sú zálohované na optickom disku. Túto funkciu môžete tiež použiť na obnovenie zálohovaných súborov v počítači, ktorý nemá nainštalovanú aplikáciu Norton 360 Online.

Keď vložíte optický disk, ktorý obsahuje zálohované súbory, funkcia Automatické spustenie obnovenia otvorí okno funkcie Portable Restore.

Ak vypnete možnosť automatického spustenia Windows, musíte manuálne spustiť funkciu Automatické spustenie obnovenia.

Okno funkcie Portable Restore vám ponúka nasledujúce informácie:

  • Názov záložnej sady

  • Veľkosť zálohovaných súborov

  • Dátum a čas, keď ste zálohovali súbory

Môžete vybrať súbory, ktoré chcete obnoviť. Môžete obnoviť súbory na pôvodné miesto. Vybrané súbory sú pri automatickom spustení štandardne obnovené do zložky C:\Obnovené súbory\. Môžete si vybrať miesto, na ktoré chcete obnoviť vybrané súbory.

Ak je v počítači nainštalovaná aplikácia Norton 360 Online verzie 3.0 alebo novšia, môžete tiež otvoriť hlavné okno aplikácie Norton 360 Online. Ak v počítači nie je nainštalovaná aplikácia Norton 360 Online verzie 3.0 alebo novšia, funkcia Automatické spustenie vám oznámi, že produkt nie je nainštalovaný vo vašom počítači.

Obnova súborov pomocou funkcie Automatické spustenie obnovenia aplikácie Norton 360 Online

Obnova súborov

Inštalácia ovládača optickej zálohovacej mechaniky

O riešeniach problémov so zálohovaním

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19833803_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 28.10.2011