Iné produkty

Správa záložných sád - Úprava typov súborov

V tomto okne sú zobrazené všetky typy a prípony súborov, ktoré patria do vybranej kategórie súborov. Kategóriu súboru si môžete vybrať pomocou rozbaľovacieho menu na vrchnej časti okna. Môžete prezerať a upravovať zoznam typov súborov.

Keď upravíte zaradenie typov súborov do kategórie záložných súborov, aplikácia Norton 360 Online túto zmenu aplikuje na všetky existujúce záložné sady. Aplikácia Norton 360 Online túto zmenu aplikuje aj na záložné sady, ktoré vytvoríte v budúcnosti.

V okne môžete použiť nasledujúce možnosti na pridanie, upravenie alebo odstránenie typu súboru.

Pridať nové

Umožňuje vám pridať typ súboru do zoznamu.

Po pridaní typu súboru do zoznamu prekontroluje aplikácia Norton 360 Online váš počítač na súbory s príslušnou príponou a pridá ich do zálohovania. Keď nabudúce spustíte zálohovanie, Norton 360 Online zálohuje súbory s príponami, ktoré ste pridali.

Maximálny počet znakov prípony súboru je 32.

Upraviť

Umožňuje vám upraviť typ súboru, ktorý sa nachádza na zozname.

Môžete vybrať a editovať typ súboru z existujúceho zoznamu alebo typ súboru, ktorý ste pridali.

Odstrániť

Umožňuje vám odstrániť typ súboru zo zoznamu.

Vynulovanie nastavení

Umožňuje vám vynulovať kategóriu súborov do stavu pôvodného zoznamu typov súborov.

Keď vynulujete kategóriu súborov, aplikácia Norton 360 Online obnoví pôvodné typy súborov, ktoré ste predtým odstránili, a odstráni typy súborov, ktoré ste pridali.

Uloženie

Umožňuje uložiť zmeny a zatvoriť okno.

Zrušiť

Umožňuje vám zatvoriť okno bez uloženia zmien.

Pridanie alebo úprava prípony súboru v kategórii záložných súborov

Odstránenie prípony súboru z kategórie zálohovania

Resetovanie kategórie zálohovania na štandardné prípony súborov

O príponách záložného súboru

O zálohovaní a obnovení Norton

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19829927_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 25.07.2011