Iné produkty

Vypnutie alebo zapnutie možností nastavenia zálohovania

Aplikácia Norton 360 Online poskytuje rôzne možnosti na spravovanie nastavení zálohovania. Nastavenia zálohovania v aplikácii Norton 360 Online poskytujú prístup k podrobnostiam zálohovania konkrétneho súboru pomocou prekrývajúcej ikony stavu bez toho, aby bolo nutné otvárať samotnú aplikáciu. Pomocou prekrývajúcej ikony môžete zistiť stav zálohovania súboru alebo zložky. Stav zálohovania záložných sád môžete zistiť aj na stránke s Vlastnosti konkrétneho súboru.

Keď zapnete možnosť Prekrývajúce ikony stavu zálohovania, aplikácia Norton 360 Online pridá ikonu stavu zálohovania k súborom podľa nasledujúcich podmienok:

 • Súbory patria do kategórie záložného súboru, ktorú ste zaradili do všetkých záložných sád.

 • Súbory sú umiestnené v zdroji, ktorý ste zaradili do všetkých záložných sád.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam prekrývajúcich ikon stavu zálohovania pre súbory na vašom počítači:

Zelená ikona so značkou začiarknutia

Označuje, že súbor bol zálohovaný

Ikona sa zmení na modrú so šípkami, ak súbor upravíte.

Modrá ikona so šípkami

Označuje, že súbor nebol zálohovaný

Ikona sa zmení na zelenú, ak aplikácia Norton 360 Online automaticky zálohuje počas stavu nečinnosti počítača.

Sivá ikona s lomkou

Označuje, že súbor bol vyňatý zo zálohovania

Aplikácia Norton 360 Online zobrazuje stav vypnutého zálohovania súboru, keď tento súbor vylúčite z ktorejkoľvek záložnej sady.

Keď nakonfigurujete zálohovanie, funkcia Zálohovanie aplikácie Norton 360 Online sprístupní v programe Windows Explorer jednotku zálohy Norton. Na jednotke zálohy Norton je umiestnený zoznam cieľov pre zálohovanie, kde sú zálohované vaše súbory.

Po zapnutí možnosti Kontextová ponuka budete môcť po kliknutí pravým tlačidlom myši pridať daný súbor alebo priečinok do záložných sád, alebo ho z nich vylúčiť. Táto možnosť je k dispozícii po nakonfigurovaní zálohovania v okne Spravovanie záložných sád.

Možnosť Stránka s vlastnosťami môžete použiť na prezeranie ďalších podrobností o ikonách stavu zálohovania. Keď pravým tlačidlom myši kliknete na súbor, ktorý ste zálohovali, a zobrazíte si Vlastnosti súboru, na karte Zálohovanie môžete vidieť podrobnosti o zálohovaní daného súboru. Na karte Zálohovanie sa uvádza stav súboru pre každú záložnú sadu a čas posledného zálohovania.

‎Ak nechcete vidieť ikony a stavy zálohovania, môžete ich vypnúť.

Vypnutie možností nastavenia zálohovania

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v sekcii Podrobné nastavenia kliknite na položku Nastavenia zálohovania.

 3. V okne Nastavenia zálohovania vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete vypnúť prekrývajúce ikony, v riadku Prekrývajúce ikony stavu zálohovania presuňte prepínač Zap./Vyp. doprava do polohy Vyp.

  • Ak chcete vypnúť jednotku zálohy Norton, v riadku Jednotka zálohy Norton prepnite vypínač Zap./Vyp. doprava do pozície Vyp.

  • Ak chcete vypnúť zobrazovanie ponuky zálohovania po kliknutí pravým tlačidlom, v riadku Kontextová ponuka prepnite vypínač Zap./Vyp. doprava do pozície Vyp.

  • Ak chcete vypnúť kartu Zálohovanie na stránke Vlastnosti, v riadku Stránka s vlastnosťami prepnite vypínač Zap./Vyp. doprava do pozície Vyp.

 4. V okne Nastavenia kliknite na možnosť Použiť.

Zapnutie možností nastavenia zálohovania

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v sekcii Podrobné nastavenia kliknite na položku Nastavenia zálohovania.

 3. V okne Nastavenia zálohovania vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete zapnúť prekrývajúce ikony, v riadku Prekrývajúce ikony stavu zálohovania presuňte prepínač Zap./Vyp. doľava do polohy Zap.

  • Ak chcete zapnúť jednotku zálohy Norton, v riadku Jednotka zálohy Norton prepnite vypínač Zap./Vyp. doľava do pozície Zap.

  • Ak chcete zapnúť zobrazovanie ponuky zálohovania po kliknutí pravým tlačidlom, v riadku Kontextová ponuka prepnite vypínač Zap./Vyp. doľava do pozície Zap.

  • Ak chcete zapnúť kartu Zálohovanie na stránke Vlastnosti, v riadku Stránka s vlastnosťami prepnite vypínač Zap./Vyp. doľava do pozície Zap.

 4. V okne Nastavenia kliknite na možnosť Použiť.

Informácie o nastaveniach zálohovania

Zálohovanie súborov

Obnova súborov

O zálohovaní a obnovení Norton

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19829044_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 03.11.2011