Iné produkty

O jednotke zálohy Norton

Keď nakonfigurujete svoje zálohovanie, aplikácia Norton 360 Online sprístupní vo vašom prehliadači Windows Explorer jednotku zálohy Norton. Na jednotke zálohy Norton je umiestnený zoznam cieľov pre zálohovanie, kde sú zálohované vaše súbory. Každý cieľ pre zálohovanie obsahuje záložné sady, do ktorých je nakonfigurovaný cieľ pre zálohovanie.

Jednotka zálohy Norton zobrazuje súbory, ktoré ste zálohovali na zariadenie médií. Pred prezeraním vašich súborov musíte toto zariadenie médií pripojiť do počítača a zapnúť.

K jednotke zálohy Norton má prístup len správca systému.

S jednotkou zálohy Norton môžete vykonávať nasledovné činnosti:

  • Prezerať súbory, ktoré sú zálohované v rôznych cieľoch pre zálohovanie.

    Na prezeranie súborov, ktoré ste zálohovali na zariadenie médií, musíte toto zariadenie pripojiť do vášho počítača.

  • Obnovte súbor zo záložnej sady na jednotke zálohy Norton do svojho počítača.

  • Vyberte a vymažte súbor zo záložnej sady na jednotke zálohy Norton.

    Aplikácia Norton 360 Online nevyzálohuje vymazaný súbor, keď nabudúce spustíte zálohovanie.

  • Súbor otvorte a prezrite si jeho obsah predtým, než ho vymažete na jednotke zálohy Norton.

  • Súbory na jednotke zálohy Norton môžete vyhľadať pomocou príkazu Vyhľadať v ponuke Štart alebo pomocou možnosti Panel nástrojov na vyhľadávanie.

Jednotka zálohy Norton sa v programe Windows Prieskumník zobrazí iba vtedy, keď je možnosť Zálohovanie v okne Nastavenia zálohovania zapnutá.

Prezeranie záložných súborov na jednotke zálohy Norton

Obnovenie súboru zo záložnej sady na jednotke zálohy Norton

Vymazanie súboru zo záložnej sady na jednotke zálohy Norton

O zálohovaní a obnovení Norton

O riešeniach problémov so zálohovaním

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19828934_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 28.10.2011