Iné produkty

O záložnej sade

Norton 360 Online umožňuje vytvárať viacero sád konfigurácií zálohovania. Konfigurácia je súbor pravidiel a nazýva sa záložná sada. Môžete špecifikovať súbory, ktoré chcete zálohovať, cieľ pre zálohovanie a čas, kedy chcete zálohovať svoje súbory. Viacnásobné záložné sady môžete používať na zálohovanie rôznych kombinácií súborov alebo kategórií súborov do rôznych miest.

Môžete vykonávať nasledovné úlohy:

  • Môžete vytvoriť viacnásobné záložné sady s rôznymi súbormi pravidiel. Napríklad, môžete vytvoriť záložnú sadu na zálohovanie obrázkov na váš miestny pevný disk. Na zálohovanie vašich videí na disk CD môžete vytvoriť ďalšiu záložnú sadu. Pre každú záložnú sadu môžete nakonfigurovať rôzne časové plány.

  • Záložnú sadu môžete upraviť tak, aby zahŕňala alebo vylučovala súbory alebo kategórie súborov, alebo aby na zálohovanie vašich súborov používala iný cieľ pre zálohovanie. Časový plán záložnej sady môžete zmeniť. Záložnú sadu môžete tiež premenovať, keď ste upravili pravidlá a názov už necharakterizuje záložnú sadu.

  • Keď už záložná sade nie je potrebná, môžete ju vymazať. Na spustenie zálohovania vašich súborov od začiatku môžete vytvoriť novú záložnú sadu.

Na karte Prehľad v okne Spravovanie záložných sád sa zobrazuje súbor pravidiel, ktoré ste nakonfigurovali pre jednotlivé záložné sady. Pre prezeranie pravidiel môžete v rozbaľovacom zozname Názov záložnej sady vybrať záložnú sadu. Týmto môžete zachovať záznam o súboroch alebo kategóriách súborov, ktoré aplikácia Norton 360 Online zálohuje do rôznych cieľov. Ak je to potrebné, môžete tiež upraviť tieto pravidlá. Môžete si tiež prezerať dátum a čas posledného zálohovania v rámci záložnej sady.

Vytvorenie novej záložnej sady

Úprava alebo premenovanie záložnej sady

Vymazanie záložnej sady

O zálohovaní a obnovení Norton

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19828918_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 28.10.2011